Shimadzu

RF-6000

RF-6000 Spektroflurymetr umożliwiajacy pomiar chemiluminescencji, elektroluminesencji oraz bioluminescencji, charakteryzujący się niezwykle wysoką czułością oraz szybkością pomiarową. Dedykowana do jego obsługi platforma LabSolutions RF gwarantuje prostotę użytkowania bez wykluczenia zaawansowanych narzędzi takich jak mapy 3D czy też pomiar wygaszania fluorescencji. Dzięki opcjonalnej sferze całkującej, termostatowanych uchwytom kuwet czy też mikroceli przepływowej urządzenie to sprawdzi się również w zaawansowanych badaniach naukowych.

Najnowszy spektrofluorymetr Shimadzu RF-6000 dzięki rozwiązaniom zastosowanym w układzie optycznym – siatka holograficzna typu „blazed”, szeroko-zakresowy fotopowielacz oraz cyfrowe przetwarzanie sygnału zapewniają pełną uniwersalność systemu, oraz możliwość zastosowania w farmacji, farmakologii, badaniu żywności, biochemii i monitoringu środowiska.

Superszybkie skanowanie
Mierzy widma w kilka sekund przy prędkości skanowania 60000 nm/min. Powrót do wybranej długości fali wynosi również 60000 nm/min można szybko i łatwo ustawić dwie lub więcej długości fal.

Wysoka rozdzielczość
Zmienna szczelina pomiarowa ustawiana od 1 nm, umożliwia rozróżnienie pików fluorescencyjnych od emisji tła. Wysoki stosunek sygnału do szumu S/N daje możliwość analizy próbek o bardzo małych stężeniach – np. fluoresceiny o stężeniu 1x10-13 mol/dm3, oraz umożliwia pomiary ilościowe w szerokim zakresie dynamicznym nawet do 6 rzędów.

wykres

Wbudowany system auto-diagnostyki
Warunki robocze są weryfikowane automatycznie, a inne funkcje pomagają w utrzymaniu przyrządu w optymalnym stanie.

Automatyczna migawka
Automatyczna migawka zamyka się natychmiast po zakończeniu pomiaru chroniąc próbkę przed rozkładem pod wpływem światła.

Lampa ksenonowa o wydłużonym czasie działania

  • Nowy typ lampy ksenonowej zapewnia długą żywotność i wysoką stabilność.
  • Gwarantowany 2000-godzinny okres użytkowania znacznie obniża koszty eksploatacji.
  • Żywotność lampy Xe wynosi 2000 godzin, czyli 4 razy dłużej niż w przypadku konwencjonalnego aparatu.
  • Technologia automatycznej regulacji pozwala klientom łatwo wymienić lampę bez żmudnych procedur regulacji.

Sfera integracyjna

wykres

Możliwość pomiaru:

  • Wydajności kwantowej fluorescencji (fluorescence quantum yield).
  • W efektywności kwantowej fluorescencji (fluorescence quantum efficiency).