Shimadzu

System OPTIC-4

Wielofunkcyjny dozownik do chromatografu gazowego o maksymalnej temperaturze pracy sięgającej 600°C.

Zapewnia wszystkie tryby pracy w systemach GC-MS, takie jak:

  • dozowanie z podziałem i bez podziału SPL,
  • dozowanie z programowaniem temperatury PTV (szybkość narostów do 600C/s),
  • dozowanie w trybie on column OCI, 
  • dozowanie dużych objętości (LVI),
  • derywatyzację w dozowniku
  • termiczną desorpcję 
  • wprowadzanie trudnej matrycy (DMI).

System może też być połączony z zestawem AOC-6000, co umożliwia automatyczną wymianę wkładki dozownika w celu dalszego zwiększenia wydajności w przypadku analizy dużej liczby próbek.