Kolumny flash

Sfär Silica HC D

Najwyższa jakość i elastyczność dla najbardziej wymagających próbek.
POZNAJ PRODUKT

Sfär Silica D

Kolumny o wysokiej jakości i elastyczności do rutynowych analiz.
POZNAJ PRODUKT

Sfär Silica HC

Najlepsze rozdzielenie przy najmniejszej ilości złoża i rozpuszczalników.
POZNAJ PRODUKT

Sfär Silica

Wysokiej jakości kolumna do standardowych zastosowań.
POZNAJ PRODUKT

Sfär KP-Amino D

Faza normalna z grupami aminowymi.
POZNAJ PRODUKT

Sfär C18 Duo 100 Å 30 μm

Faza odwrócona stworzona do osiągania wysokiej sprawności.
POZNAJ PRODUKT

Sfär - Samplet

Efektywny sposób nanoszenia próbki.
POZNAJ PRODUKT

SNAP XL KP-Sil, KP-NH, KP-C18-HS, Ultra C18

Kartridże do chromatografii typu flash.
POZNAJ PRODUKT

Kartridże Flash 75/150/400

Kartridże do chromatografii typu flash na skalę przemysłową.
POZNAJ PRODUKT

TLC Płytki chromatograficzne cienkowarstwowe

TLC jest bardzo często używaną techniką podczas opracowywania metody oczyszczania przy użyciu flash.
POZNAJ PRODUKT

ELSD

ELSD (detektor rozpraszania światła przez odparowanie) jest uniwersalnym detektorem przeznaczonym do stosowania z systemami Flash Isolera przy oczyszczaniu związków organicznych, które są niewykrywalne w świetle UV lub widzialnym.
POZNAJ PRODUKT

Systemy DLV

Kolumny Biotage są zaprojektowane z możliwością załadowania próbki na sucho wewnątrz wkładu. Czasami wymagana ilość adsorbentu przekracza pojemność kartridża na suchą próbkę lub w przypadku niektórych formatów, suchy ładunek musi być zewnętrzny. W takiej sytuacji, systemy Biotage DLV zapewniają wygodne rozwiązanie in-line.
POZNAJ PRODUKT

Stojaki, butelki, detektory wycieku

Biotage oferuje wysokiej klasy stojaki, butelki /fiolki i czujniki wycieku, które optymalizują pobieranie próbek podczas przeprowadzania chromatografii flash.
POZNAJ PRODUKT

Biotage Dalton 2000 detektor mas

Biotage® Dalton 2000 jest kompaktowym, pojedynczym, kwadrupolowym detektorem masy z możliwością jednoczesnego przełączaniem polaryzacji na dodatnią i ujemną. Detektor
POZNAJ PRODUKT

Zawory, adaptery, uchwyty i zaślepki

Szeroka gama akcesoriów, które sprawiają, że praca w laboratorium jest jeszcze bardziej efektywna.
POZNAJ PRODUKT