Biotage®

Producent oferuje szereg produktów do przygotowania próbek, pozwalających na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb laboratorium i uzyskanie wymaganego stopnia oczyszczenia z zachowaniem niskich kosztów analiz. Bogata oferta systemów do automatyzacji, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych pozwala na efektywniejszą pracę z technikami ekstrakcji do fazy stałej, wspomaganej ekstrakcji cieczą,  usuwanie białek i fosfolipidów, precypitacja białek.

Płytki do filtracji próbek biologicznych

ISOLUTE FILTER+ pozwala na filtrację różnorodnych próbek biologicznych oraz jest idealny do oczyszczania rozcieńczonych próbek moczu przed analizą UHPLC-MS/MS.
POZNAJ PRODUKT

Płytki do wytrącania białek

96-dołkowe płytki Isolute PPT+ to zoptymalizowany system filtracji przeznaczony do usuwania wytrąconego białka z próbek biologicznych. Stanowi alternatywę do tradycyjnej techniki wirowania i został zaprojektowany tak, by znacząco zwiększyć przepustowość/wydajność procesu oraz umożliwić jego automatyzację.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki i płytki do usuwania białek i fosfolipidów

Płytki i kolumienki do usuwania białek i fosfolipidów ISOLUTE PLD+ umożliwiają bardzo skuteczne i niezwykle proste oczyszczenie próbek przed analizami LC-MS/MS.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki i płytki do oczyszczania próbek moczu

Szybki i ekonomiczny sposób oczyszczania próbek moczu przed analizami LC-MS/MS. Kolumienki i płytki ISOLUTE HYDRO DME+ pozwalają na wyjątkowo skuteczne usuwanie składników matrycy i enzymów hydrolizy z próbek moczu. Idealne przy oznaczaniu zawartości narkotyków i środków przeciwbólowych.
POZNAJ PRODUKT

Wspomagana ekstrakcja ciecz-ciecz płynów biologicznych (SLE)

Płytki i kolumienki ISOLUTE SLE+ zostały zaprojektowane do wspomaganej ekstrakcji ciecz-ciecz płynów biologicznych, w celu uzyskania czystych ekstraktów, wolnych od białek i fosfolipidów, z wysokim odzyskiem analitów. Metody są łatwe do opracowania, a automatyzacja procesu jest bardzo prosta.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki SPE - krzemionkowe (Isolute)

Produkty SPE (ekstrakcja do fazy stałej) to szereg doskonałej jakości kolumienek SPE i 96-dołkowych płytek, wypełnionych różnymi rodzajami krzemionkowych sorbentów ISOLUTE (wśród nich niepolarne, polarne, oparte na oddziaływaniach jonowymiennych lub pracujące w trybie mieszanym ). SPE to technika stosowana do oczyszczania i/lub koncentracji analitów, a asortyment sorbentów SPE ISOLUTE oferuje analitykom szeroki wybór możliwości do rozwoju metod przygotowywania próbki.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki SPE - polimerowe (Evolute)

Produkty do przygotowywania próbek EVOLUTE to zaawansowane, zwilżalne wodą sorbenty polimerowe do ekstrakcji związków z płynów biologicznych. Złoża zostały opracowane specjalnie do oznaczania analitów metodą LC-MS/MS i stanowią wysoce skuteczne rozwiązanie problemu trudnych, brudnych matryc oraz supresji jonów. Produkty EVOLUTE SPE pozwalają na uzyskanie czystych ekstraktów szerokiej gamy związków, przy skróconym czasie procesu.
POZNAJ PRODUKT

Kolumienki SPE do ekstrakcji zw. PFAS - EVOLUTE® PFAS

Kolumienki EVOLUTE® PFAS SPE są zoptymalizowane pod kątem ekstrakcji związków PFAS z matryc środowiskowych. Zmodyfikowany sorbent WAX o wysokiej czystości, pozwala na uzyskanie wysokiego odzysku analitów ze skomplikowanych matryc.
POZNAJ PRODUKT