Analiza aktywności mózgu

Obrazowanie aktywności mózgu metodą fNIRS

Doświadczalne badania neurologiczne oraz zaawansowane analityczne techniki interdyscyplinarne umożliwią olbrzymi postęp wiedzy dotyczącej mechanizmu działania mózgu zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych. Przewiduje się, że postęp ten będzie dotyczył zarówno wiedzy podstawowej jak i medyczno-klinicznej. Postęp ten może umożliwić postęp w przygotowaniu terapii chorób mózgu i tym samym układu nerwowego, czego skutkiem możliwa będzie pomoc psychologiczna, psychiatryczna, neurologiczna i rehabilitacyjna setkom milionom ludzi. Możliwym się stanie badanie procesów myślenia, zapamiętywania, rozpoznawania, uczenia się, odczuwania emocji, zmęczenia, podejmowania decyzji, czy też wpływu na koncentrację kierowcy automatycznych systemów bezpieczeństwa w samochodach.

W badaniach tych szybko zdobywającą popularność jest metoda funkcjonalnej bliskiej podczerwieni, fNIRS. Shimadzu jest producentem dwóch zestawów fNIRS; stacjonarnego LABNIRS i przenośnego LIGHTNIRS.

Labnirs

LABNIRS równocześnie zapewnia pomiar absorbancji przy trzech długościach fal, 780, 805 i 830 nm. Jako źródła światła zastosowane są lasery. Lasery odznaczają się wysoką intensywnością światła, co zwiększa zarówno dokładność pomiaru jak i czułość zestawu. Zamontowanych może być do 40 modułów laserowych.
POZNAJ PRODUKT

Lightnirs

Zestaw LIGHTNIRS jest przyrządem przenośnym, plecakowym. Jego waga to około 1,6 kg. Czas pracy na bateriach to około 4 godz. LIGHTNIRS równocześnie zapewnia pomiar absorbancji przy trzech długościach fal, 780, 805 i 830 nm.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie Shimadzu fNIRS

Oprogramowanie wielofunkcyjne, wyjątkowo przyjezdne użytkownikowi. W części doświadczalnej umożliwia między innymi łatwe zdefiniowanie miejsc umieszczenia sond, śledzenie trendów zmian jak wyświetlenie mapy zmian w czasie rzeczywistym pomiaru
POZNAJ PRODUKT