Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

Analiza aktywności mózgu

Obrazowanie aktywności mózgu metodą fNIRS

Doświadczalne badania neurologiczne oraz zaawansowane analityczne techniki interdyscyplinarne umożliwią olbrzymi postęp wiedzy dotyczącej mechanizmu działania mózgu zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych. Przewiduje się, że postęp ten będzie dotyczył zarówno wiedzy podstawowej jak i medyczno-klinicznej. Postęp ten może umożliwić postęp w przygotowaniu terapii chorób mózgu i tym samym układu nerwowego, czego skutkiem możliwa będzie pomoc psychologiczna, psychiatryczna, neurologiczna i rehabilitacyjna setkom milionom ludzi. Możliwym się stanie badanie procesów myślenia, zapamiętywania, rozpoznawania, uczenia się, odczuwania emocji, zmęczenia, podejmowania decyzji, czy też wpływu na koncentrację kierowcy automatycznych systemów bezpieczeństwa w samochodach.

W badaniach tych szybko zdobywającą popularność jest metoda funkcjonalnej bliskiej podczerwieni, fNIRS. Shimadzu jest producentem dwóch zestawów fNIRS; stacjonarnego LABNIRS i przenośnego LIGHTNIRS.

Labnirs

LABNIRS równocześnie zapewnia pomiar absorbancji przy trzech długościach fal, 780, 805 i 830 nm. Jako źródła światła zastosowane są lasery. Lasery odznaczają się wysoką intensywnością światła, co zwiększa zarówno dokładność pomiaru jak i czułość zestawu. Zamontowanych może być do 40 modułów laserowych.
POZNAJ PRODUKT

Lightnirs

Zestaw LIGHTNIRS jest przyrządem przenośnym, plecakowym. Jego waga to około 1,6 kg. Czas pracy na bateriach to około 4 godz. LIGHTNIRS równocześnie zapewnia pomiar absorbancji przy trzech długościach fal, 780, 805 i 830 nm.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie Shimadzu fNIRS

Oprogramowanie wielofunkcyjne, wyjątkowo przyjezdne użytkownikowi. W części doświadczalnej umożliwia między innymi łatwe zdefiniowanie miejsc umieszczenia sond, śledzenie trendów zmian jak wyświetlenie mapy zmian w czasie rzeczywistym pomiaru
POZNAJ PRODUKT