Hyper Vision HPV-X2

Hyper Vision HPV-X2

Najszybsza cyfrowa kamera o rozdzielczości 100 000 pixeli do rejestracji ultraszybkich procesów dynamicznych takich jak: badania udarowe, fale uderzeniowe, obrazowanie ultraszybkich procesów niszczenia w materiałoznawstwie, z szybkością nagrywania do 10 000 000 klatek na sekundę. Możliwość zastosowania komercyjnie dostępnych obiektywów zwiększa możliwości zastosowania kamery zarówno do zdjęć makro (laboratorium) jak i plenerowych (balistyka, wybuchy).
POZNAJ PRODUKT