Shimadzu

SH-I-624Sil MS

Kolumna o wysokiej sprawności (High-Performance) do GC, GCMS

 

Cechy charakterystyczne:

  • Faza silarylenowa Crossbond™ o średniej polarności (podobna do 6% cyjanopropylofenyl / 94% dimetylopolisiloksanu)
  • Kolumna o niskim stopniu wymywania i wysokiej stabilności termicznej - maksymalne temperatury do 300-320 °C
  • Inertna - doskonały kształt piku dla szerokiego zakresu związków
  • Faza G43- wysoce selektywna dla lotnych substancji organicznych i pozostałości rozpuszczalników, doskonały wybór dla USP<467>
  • Dobra odtwarzalność między partiami kolumn - idealne do walidacji
  • Podobne fazy: Rxi-624Sil MS, HP-624, DB-624, VF-624ms, CP-Select 624 CB

 

Ultraszybka analiza lotnych związków organicznych w wodzie

 

k

 

Piki
 

1. Chlorek winylu-d3 (ISTD) 11. 1,2-dichloroetany 21. Trans-1,3-dichloropropen  
2. Chlorek winylu 12. Benzeny 22. 1,1,2-trichloroetan  
3. 1,1-dichloroetylen 13. Fluorobenzen (ISTD) 23. Tetrachloroetylen  
4. Dichlorometan 14. Trichloroetylen 24. Dibromochlorometan  
5. Eter metylo-t-butylowy (MTBE) 15. 1,4-dioksan-d8 (ISTD) 25. m-,p-ksyleny  
6. Trans-1,2-dichloroetylen 16. 1,2-dichloropropan 26. o-ksyleny  
7. Cis-1,2-dichloroetylen 17. 1,4-dioksany 27. Bromoform  
8. Trichlorometanów 18. Bromodichlorometan 28. 4-bromofl uorobenzen  
9. 1,1,1-trichloroetany 19. Cis 1,3-dichloropropen 29. 1,4-dichlorobenzen  
10. Tetrachlorki węgla 20. Toluen    

 

 

Kolumna SH-624Sil MSi
Wymiary 20 m, 0.18 mm ID, 1.00 μm
Numer katalogowy 227-36075-01
Parametry nastrzyku HS Objętość pętli: 1 mL
Kalibracja próbki: 70 °C przez 30 min.
Ciśnienie w fiolce: 0,5 min, 50 kPa,
Kalibracja 0,05 min
Płukanie igły: 2 min
Temperatura ścieżki próbki: 200 °C
Temperatura linii transferowej: 200 °C
Nastrzyk (podział 30:1)
Gaz nośny Hel, stała prędkość liniowa, 50 cm/sek
Temperatura pieca 70 °C, 40 °C/min do 220 °C (0.5 min)
Detektor MS: SIM
MS/MS: MRM
Czas napełniania pętli: 0,15 s
Temperatura źródła: 200 °C
Temperatura interfejsu: 230 °C