Supercritical Fluid Extractor

Mikro-reaktor serii HPR Reakcje chemiczne w stanie nadkrytycznym i wysokociśnieniowa synteza organiczna

Mikro-reaktor HPR to idealny reaktor wysokociśnieniowy do syntezy organicznej. Szczególnie dobrze nadaje się do badań, rozwoju technologii i doboru metod syntezy, gdy odczynniki, katalizatory lub inne stosowane materiały są drogie i dostępne tylko w bardzo ograniczonych ilościach. W reaktorze mogą być stosowane zarówno "zielone" i tradycyjne rozpuszczalniki organiczne.

Parametry​:

 • reaktor Inconel 718 o pojemności naczyń reakcyjnych 10 ml, 25 ml lub 50 ml z mieszadłem
 • ciśnienie robocze aż do 10,000 psi (689 Bar / 68.9 MPa) i temperatura aż do 180°C
 • reaktor Inconel 718 o pojemności naczyń reakcyjnych 10 ml, 25 ml lub 50 ml z mieszadłem
 • ciśnienie robocze aż do 10,000 psi (689 Bar / 68.9 MPa) i temperatura aż do 180°C
 • wyposażony w zabezpieczenie ciśnieniowe i manometr
 • dwa zawory wlotowe i jeden zawór wylotowy z kontrolą ciśnienia
 • trzy dodatkowe porty wlotowe dla cieczy i gazów
 • opcjonalny płaszcz chłodzący/grzejący wypełniony cieczą o dużej pojemności cieplej z możliwością pracy od - 40°C do 100°C
 • opcjonalnie pompa do dwutlenku węgla (SFT-10) i pompy do modyfikatorów.

Mikro-reaktor HPR jest standardowo dostarczany z naczyniem Inconel 718 SS, o objętości 10 ml, do pracy nawet pod ciśnieniem 10000 psi (689 bar / 68,9 MPa) w zakresie temperatur od -40°C do 150°C wraz z płaszczem grzejącym / chłodzącym (termostat) lub od temperatury otoczenia do 180°C stosując płaszcz grzejnego. Zamknięcie reaktora następuję jedynie przez dokręcenie dłońmi, nie są potrzebne klucze. Reaktor wyposażony jest sprzężone mieszadło magnetycznie, które zapewnia optymalne wymieszanie zawartości reaktora.

Przykłady zastosowań:

 • alkilowanie
 • aminacja
 • biotechnologia
 • karboksylacja
 • reakcje katalityczne
 • fermentacja
 • halogenowanie
 • hydroliza
 • izomeryzacja
 • nitrowanie
 • utlenianie
 • polimeryzacja
 • uwodornienie i odwodornienie
 • przetwarzanie substancji toksycznych i niebezpiecznych.