Systemy modułowe (U)HPLC - seria Nexera

Nexera XS inert

Już jest! W pełni inertny system UHPLC Nexera XS o bardzo szerokim zakresie ciśnień oraz odporności na wysokie stężenia soli oraz ekstremalne zakresy pH.
POZNAJ PRODUKT

Nexera Lite Inert

Bioinertne systemy HPLC wykorzystywane są w przypadku analizy związków biologicznie aktywnych, które mogą oddziaływać z metalowymi elementami znajdującymi się w klasycznych systemach (U)HPLC. Zjawisko to może mieć niekorzystny wpływ na prowadzone analizy poprzez pogorszenie czułości, poszerzenie sygnałów analitycznych lub pogorszenie rozdzielczości analizy.
POZNAJ PRODUKT

LC-40 Nexera

Nexera (LC-40) jest następcą popularnych wśród klientów serii Prominence i Nexera X2. Seria Nexera to innowacyjne chromatografy o modułowej budowie, wyznaczające nowe standardy w inteligentnych rozwiązaniach, wydajności, parametrach pracy i wyglądzie aparatury analitycznej.
POZNAJ PRODUKT

Nexera FV – dostępność farmaceutyczna

Badanie szybkości uwalniania substancji czynnej z różnych postaci leków jest jednym z kluczowych testów wykonywanych w farmacji. W tradycyjnym podejściu jest to badanie pracochłonne, prowadzone w trybie off-line – ręcznie lub automatycznie, co oznacza, że zebrane próbki muszą być jeszcze manualnie przeniesione do chromatografu.
POZNAJ PRODUKT

ELSD LT III

Detektor rozpraszania światła ELSD jest bardzo uniwersalnym detektorem. Umożliwia wykrycie nawet tych związków chemicznych, które nie posiadają grup chromoforowych i nie wykazują tym samym absorpcji promieniowania UV, jak np. cukry, lipidy, surfaktanty, czy syntetyczne polimery.
POZNAJ PRODUKT