Biotage

SPE-DEX 5000

SPE-DEX 5000 jest urządzeniem trójstanowiskowym przeznaczonym do automatycznej ekstrakcji różnego rodzaju analitów z próbek ciekłych o objętości od 20 ml do 2 l przy użyciu dysków ekstrakcyjnych. System może pracować jako urządzenie wolno stojące na stole laboratoryjnym lub pod wyciągiem.

Materiały, z których zostały wykonane wewnętrzne elementy aparatu pozwalają na izolację związków występujących w bardzo małych stężeniach w badanej próbce. SPE-DEX 5000 umożliwia tworzenie nowych metod, a uruchamianie wcześniej przygotowanych procedur odbywa się poprzez kilku krotne kliknięcie przyciskiem myszy komputera. Każda aplikacja może być w łatwy sposób modyfikowana w celu uzyskania jak najlepszych wyników ekstrakcji.

Cechy systemu:

 • Łatwe sterowanie przy użyciu intuicyjnego oprogramowania opartego na wizualizacji poszczególnych etapów ekstrakcji przy pomocy ikon.
 • Urządzenie wykorzystuje dyski ekstrakcyjne Atlantic SVOC i Pacific Oil&Grease dedykowane do systemów automatycznych.
 • Każde z trzech stanowisk pracuje niezależnie, a oprogramowanie umożliwia podłączenie czterech urządzeń do jednego komputera i jednoczesną obróbkę 12 próbek.
 • Brak efektu tworzenia się emulsji w przypadku próbek złożonych.
 • Możliwość analizy próbek silnie obciążonych osadem dzięki wykorzystaniu uchwytu (Fast Flow Disk Holder) i filtrów membranowych.
 • Analiza próbek bezpośrednio z butelek do poboru bez konieczności ich przelewania do innych pojemników.
 • Automatyczne płukanie butli rozpuszczalnikiem elucyjnym w celu zwiększenia odzysków.
 • Pompy umieszczone wewnątrz obudowy gwarantują cichą pracę systemu.
 • Do aparatu można podłączyć 7 rozpuszczalników umieszczonych na górnej tacy, tak jak w systemach HPLC.
 • Oprogramowanie pozwala na generowanie raportów, które mogą być eksportowane do sieci LIMS.
 • Wykrywanie błędów w procesie ekstrakcji, możliwość zatrzymania procesu poprzez funkcję „Pause”.
 • Opcjonalnie można podłączyć czytnik kodów paskowych pozwalający na szybką identyfikację próbki.
 • W celu ochrony operatora przed oparami rozpuszczalników można zamontować osłonę z tworzywa lub przystawkę nawiewu azotu w celu ochrony wrażliwych próbek.