Biotage

Atlantic ReadyDisks

Każdy dysk jest skonstruowany w taki sposób, aby zmaksymalizować interakcje powierzchniowe z analitami w roztworze, zapewniając stosunkowo wysoki przepływ próbki bez ryzyka uszkodzenia lub zatkania dysku.

Uchwyt na dysk został zaprojektowany do użycia zarówno z ręcznymi jak i automatycznymi systemami SPE i jest zbudowany z materiałów wolnych od zanieczyszczeń takich jak ftalany. Konfiguracja dysku zapewnia dużą pojemność fizyczną i chemiczną, a wysokość obudowy zapobiega przelewaniu się próbek, nawet przy stosunkowo dużym przepływie.

Dyski ReadyDisks są odpowiednie do ekstrakcji próbek w szerokim zakresie objętości, w tym próbek o dużych objętościach nawet kilku litrowych. Szeroki zakres dostępnych mediów umożliwia ekstrakcję różnych analitów, w tym: pestycydów, bisfenolu A, PBDE, herbicydów, WWA, karbonyli, dioksyn, furanów, PFOA i fenoli zgodnie z metodami EPA serii 500, 600 i 8000.