Systemy elektrochemiczne

Systemy ROXY – naśladowanie naturalnych reakcji redoks

Wbrew swoim niewielkim rozmiarom, to potężne narzędzie badawcze stosowane coraz częściej w wielu gałęziach nauki, przede wszystkim jako komplementarna do klasycznych technika badania metabolizmu (leków, narkotyków, dopalaczy, produktów naturalnych itd.).
POZNAJ PRODUKT