Shimadzu

Oprogramowanie Wing SALD II

Oprogramowanie WingSald II to rozbudowane narzędzie do sterowania analizatorami wielkości cząstek serii SALD. Dzięki wielu zaawansowanym funkcjom takim jak choćby automatyczne wyznaczanie współczynnika załamania światła czy też asystent tworzenia metody, przygotowanie procedury analitycznej jest niezwykle proste, nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników.

Metoda LDR automatycznie oblicza odpowiedni współczynnik załamania światła w oparciu o spójność między mierzonym rozkładem natężenia światła a odtworzonym (przeliczonym) z danych dotyczących rozkładu wielkości cząstek. Metoda ta została opracowana i opublikowana przez Shimadzu. W społecznościach akademickich czasami nazywa się ją „metodą Kinoshita”, po nazwisku inżyniera Shimadzu.

2

Jednoczesne monitorowanie zarówno intensywności ugiętego światła jak również obliczonego już rozkładu wielkości cząstek sprawia umożliwia śledzenie zmian zachodzących w próbce w czasie rzeczywistym.

1

Zmiany rozkładów wielkości cząstek mogą być mierzone w sposób ciągły, w krótkich, 1 sekundowych odstępach. Uzyskane w ten sposób wyniki mogą być poddawane wielopłaszczyznowej analizie w postaci wykresów 3D. Pozwala to na monitorowanie reakcji, które występują, gdy grupy cząstek rozpraszają się, agregują lub rozpuszczają.