Shimadzu

System do analizy aminokwasów

Dostępnych jest wiele typów aparatów dedykowanych do analizy aminokwasów, przy czym w większości z nich wykorzystuje się reakcję upochadniania w wersji przedkolumnowej lub zakolumnowej. Firma Shimadzu posiada  w swojej ofercie zarówno jedną, jaki i drugą konfigurację.

Systemy Nexera i i-seria Shimadzu dedykowane do analizy aminokwasów są wyposażone w najczulszy na rynku detektor fluorescencyjny RF-20Axs. Detekcja fluorescencyjna z zastosowaniem aldehydu o-ftalowego (OPA) jako czynnika derywatyzującego umożliwia uzyskanie lepszej czułości w analizie aminokwasów niż tradycyjna metoda z wykorzystaniem ninhydryny. N-acetylocysteina, bezzapachowe ciało stałe, jest używana jako reagent tiolowy (patent japoński nr 1567849). Metoda ta jest prostsza w zastosowaniu względem konwencjonalnej metody z merkaptoetanolem i umożliwia wysoką czułość wykrywania problematycznych w analizie aminokwasów związków, takich jak np. prolina.