Wyposażenie opcjonalne

Phase Monitor II - narzędzie analityczne do badania rozpuszczalności oraz właściwości cieczy w stanie nadkrytycznym wraz z rejestracją obrazu na komputerze

Phase Monitor II to potężne narzędzie analityczne do określenia parametrów rozpuszczalności związków i mieszanin w cieczach w stanie podkrytycznym i nadkrytycznym. Zapewnia on bezpośrednią, wzrokową obserwację materiałów w warunkach ściśle kontrolowanych przez badacza. Badania mogą być przeprowadzane przy użyciu dwutlenku węgla w stanie ciekłym lub nadkrytycznym, oraz przy użyciu innych skroplonych gazów.
POZNAJ PRODUKT