AAS

AA-7800 - spektrofotometr AAS

Shimadzu ogłasza premierę nowych spektrofotometrów absorpcji atomowej serii AA-7800. Instrumenty te oferują wysoką czułość, stabilność, zapewniają doskonałą wszechstronność dzięki wielu opcjom oraz umożliwiają analizę wielopierwiastkową.
POZNAJ PRODUKT

AA-7000F/7000G - spektrometr AAS

Dwuwiązkowe spektrofotometry absorpcji atomowej AA-7000 Shimadzu wyróżniają się elastyczną konfiguracją systemu, różnorodnością funkcji bezpieczeństwa oraz niewielkimi wymiarami, co umożliwia wydajną i wygodną pracę w każdym nowoczesnym laboratorium.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie WizAArd

WizAArd to pakiet oprogramowania dostarczany standardowo z każdym spektrometrem AA-7000 firmy Shimadzu. Szereg dostępnych funkcji oraz prostota w jaki zostały zaimplementowane sprawiają, że całość analizy na wszystkich etapach od doboru odpowiednich parametrów pomiarowych aż po końcowy raport może być łatwo kontrolowana nawet przez użytkowników, którzy nie pracują na co dzień ze spektrometrią AAS.
POZNAJ PRODUKT