Biotage

Systemy DLV

Systemy Biotage DLV są rozwiązaniem dla trudnych do rozpuszczenia próbek surowych.

Jednym z najczęstszych wyzwań związanych z oczyszczaniem metodami Flash jest radzenie sobie z trudnymi do rozpuszczenia próbkami pierwotnymi. Ponieważ nadmiar polarnych rozpuszczalników powoduje słabe wyniki chromatografii, potrzebne są inne możliwości ładowania próbek. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest załadunek na sucho, który polega na rozpuszczeniu próbki w odpowiednim rozpuszczalniku polarnym, wymieszaniu roztworu z obojętnym, czystym, suchym adsorbentem, takim jak krzemionka lub ziemia okrzemkowa, i wysuszeniu zawiesiny. Poprzez suszenie mieszaniny rozpuszczalnik polarny jest usuwany i nie ma wpływu na oczyszczanie. Wysuszona próbka jest następnie umieszczana w pustym naczyniu i wkładana poza wkładem oczyszczającym. Naczynia do suchego załadunku są dostępne do stosowania ze wszystkimi wkładami Biotage.

Biotage Dry Load Vessels (DLV) są dostępne w czterech zakresach rozmiarów, aby zapewnić możliwość suchego załadunku w każdej skali oczyszczania.

  • DVL-010 - mogą być stosowane z sorbentem o masie do 10 g
  • DLV-025 - mogą być stosowane z  sorbentem o masie 25 g
  • DLV-050 - mogą być stosowane z  sorbentem o masie do 100g
  • DLV-500 - mogą być stosowane z  sorbentem o masie do 500g

Dry Load Vessels mocowane są bezpośrednio do górnej części kolumny Biotage Sfär (DLV-010, DLV-035, DLV-050) i wykorzystują Luer-Lok do zapewnienia dobrej pracy. Kolumny DLV istnieją zarówno w wersji pustej jak i wstępnie wypełnionej krzemionką lub HM-N (ziemia okrzemkowa).