Shimadzu

ELSD LT III

Detektor rozproszenia światła ELSD (ang. evaporative light scattering detector) jest bardzo uniwersalnym detektorem. Umożliwia wykrycie nawet tych związków chemicznych, które nie posiadają grup chromoforowych i nie wykazują tym samym absorpcji promieniowania UV, jak np. cukry, lipidy, surfaktanty, czy syntetyczne polimery.

Nowy detektor ELSD LT III znajdzie bardzo szerokie zastosowanie w różnych aplikacjach chromatograficznych, dzięki bardzo wysokiej czułości, szerokiemu zakresowi dynamicznemu oraz funkcjom Analytical Inteligence w oprogramowaniu LabSolutions™.

Detektor ELSD LT III umożliwia wykrycie prawie wszystkich związków poza tymi bardzo lotnymi, które w procesie nebulizacji, zwykle prowadzonym w 30°C, ulegają odparowaniu. Mierzy promieniowanie światła rozproszonego przez cząstki składników badanych, które pozostają po nebulizacji
i odparowaniu fazy ruchomej, co oznacza, że może wykryć związek, który ma słabą absorpcję UV lub taki związek, który wykazuje absorpcję w zbliżonym zakresie długości fal do absorpcji tła fazy ruchomej .

Źródło laserowe o dużej mocy, w które został wyposażony detektor, zapewnia doskonałą czułość, niemożliwą do osiągnięcia we wcześniejszych modelach detektorów ELSD, która jest teraz nawet 10 krotnie większa. Laser sterowany fotometrycznie gwarantuje, że wysoka czułość pozostaje stabilna przez długi okres pracy.

Detektora ELSD-LT III posiada zwartą konstrukcję, stanowiącą około 2/3 wysokości poprzedniego modelu, przez co może być zainstalowany bezpośrednio na górze przyrządu LC. Dzięki temu zabiegowi szerokość całego systemu HPLC jest zmniejszona, oszczędzając cenną przestrzeń laboratoryjną.

Koncepcja Analytical Inteligence Shimadzu:

  • to zautomatyzowane funkcje wspomagające użytkownika wykorzystujące technologie cyfrowe, takie jak M2M, IoT i sztuczna inteligencja (AI), które zapewniają wyższą produktywność i maksymalną niezawodność.
  • to umożliwienie systemowi samodzielnego monitorowanie i diagnozowania oraz automatycznego rozwiązywania problemów podczas akwizycji danych bez ingerencji użytkownika
  • to obsługa pozyskiwania wysokiej jakości odtwarzalnych danych, niezależnie od poziomu umiejętności operatora, zarówno w przypadku rutynowych, jak i wymagających zastosowań.

 

1`