Biotage

Initiator+ Alstra

W pełni automatyczny syntezator mikrofalowy peptydów w małej i dużej skali. System ogrzewania mikrofalowego pozwala na kontrolę wzrostu kontroli temperatury. Dodatkowo proces syntezy może być monitorowany w zakresie promieniowania UV. Aparat pozwala na wykorzystywanie różnej kombinacji odczynników w połączeniu z  modułowym systemem statywów reakcyjnych co umożliwia jednoczesną syntezę różnego rodzaju peptydów. Synteza przeprowadzana jest w specjalnych fiolkach reakcyjnych, które łatwo można łatwo wyjąć i umieścić w statywach bez konieczności rozłączania jakichkolwiek elementów urządzenia.

Synteza może być prowadzona w zakresie od 5 umoli do 2 mmoli.

Sterowana elektronicznie mikropompa gwarantuje precyzyjne dozowanie rozpuszczalników a zastosowanie podwójnej igły w układzie dozującym ogranicza możliwość kros kontaminacji próbki. Opatentowana technika mieszania oscylacyjnego z zastosowaniem gazu obojętnego (azot) gdzie czynnikiem mieszającym są powstające w fiolce bąbelki, zapewnia równomierny rozkład temperatury oraz homogeniczny rozkład dodawanych rozpuszczalników w mieszaninie reakcyjnej w skali do 2 mmoli. Urządzenie posiada zintegrowany komputer z dużym 10” calowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym który daje możliwość precyzyjnego sterowania wszystkimi funkcjami urządzenia bez konieczności podłączania urządzenia zewnętrznego.

Biotage Initiator+Alstra wyposażony jest w zaawansowane oprogramowanie, które kalkuluje ilości dodawanych reagentów w zależności od skali syntezy. Wystarczy wpisać w program wielkość fiolki reakcyjnej.

Poszczególne cykle syntezy mogą być w pełni zautomatyzowane lub w połowie mogą być kontrolowane manualnie zwłaszcza w procesie dodawania do roztworu poszczególnych aminokwasów. Urządzenie wyposażone jest w funkcję „Pauzy” w celu przerwania procesu syntezy oraz „Re-start” do ponownego jej uruchomienia. Pozwala to na ścisłe monitorowanie reakcji bądź w razie konieczności usunięcie ze statywu fiolki reakcyjnej.

Program pozwala na zaznaczenie niestandardowych bądź nienaturalnych aminokwasów używanych w czasie syntezy peptydów, należy zaznaczyć odpowiednią pozycję na wyświetlaczu. Aparat jest wyposażony w bibliotekę metod, które mogą być modyfikowane przez użytkownika. Dodatkowo można wprowadzać własne procedury.

System zawiera statyw 32 stanowiskowy na aminokwasy (+ 2 dodatkowe opcje), 5 butli z odczynnikami do reakcji i 3 butle zewnętrzne.

Preaktywacja/premiks :

W trakcie syntezy można  aktywować dowolny aminokwas in situ bądź wcześniej aktywować dowolny element sekwencji przed podaniem do mieszaniny reakcyjnej. W tym celu należy zaznaczyć wybrany element w sekwencji. Ustawić czas wcześniejszej aktywacji. Następnie trzeba zaznaczyć odpowiednie miejsce na schemacie statywu, miejsce w którym ma powstać tzw. premiks (mieszanina). Następnie premiks pipetowany jest do próbówki na aminokwasy. W przypadku gdy operator znajduje się poza laboratorium aparat automatycznie może przesłać informację e-mail informujący o błędach, końcu procesu, pauzie lub konieczności zastosowania procedur manualnych.

Edit on the Fly”

Funkcja oprogramowania, która pozwala na wyświetlenie wielu funkcji na jednym ekranie. Pozwala to na dokonywanie korekt i zmian w metodzie, przerwanie syntezy oraz szczegółową kontrolę procesu.

„Branches”

Funkcja umożliwiająca łatwą automatyczną modyfikację peptydów złożonych. Umożliwia ona wprowadzenie niestandardowych metod, wizualizację procesu i struktury tworzonego peptydu. Wprowadzanie nowych procedur może odbywać się automatycznie lub półautomatycznie, np. tworzenie cyklicznych i rozgałęzionych peptydów.

Akcesoria:

Funkcja UV- system kontroli w zakresie promieniowania UV umożliwia monitorowanie procesu w fiolkach o pojemności 10 i 30 ml. Na podstawie zebranych można ustawić liczbę kroków i interakcji pomiędzy aminokwasami i dokonywać ewentualnych korekt. Można wydłużać lub skracać czas sprzęgania a także ustawiać ilość reakcji. Wszystkie dane wyświetlane są w postaci raportu przedstawiającego przebieg całego procesu syntezy.

Microwave Assisted Organic Synthesis ( MAOS) – Zestaw MAOS pozwala na wykorzystanie Initiator + Alstra jako syntetyzator mikrofalowy pracujący do temperatury 300°C i ciśnieniu do 30 barów. Łatwe przełączenie trybu mikrofalowej syntezy peptydów na tryb syntezy organicznej jest bardzo przydatny w przypadku syntezy nie występujących naturalnie związków i wprowadzaniu go do sekwencji aminokwasowej. W tym układzie są wykorzystywane dwie metody mieszania: mieszanie oscylacyjne ( bąbelkowe) używane przy syntezie peptydów i mieszanie magnetyczne używane przy syntezie organicznej. W tym przypadku wykorzystuje się fiolki do syntezy mikrofalowej o pojemności 0,2-20 ml.

Inert Gas Manifold – uchwyt do podłączenia strumienia gazu obojętnego. Zapewnia możliwość podawania rozpuszczalników w strumieniu gazu obojętnego co zmniejsza ryzyko kros kontaminacji.

Statywy do probówek reakcyjnych  o pojemnościach: poniżej 10 ml do 50 ml.