Shimadzu

Rozwój metod analitycznych - Method Scouting

Nexera Method Scouting to najlepsze rozwiązanie na rynku dedykowane do szybkiego, a przede wszystkim efektywnego opracowywania nowych metod w analizie chromatograficznej, zwłaszcza w UHPLC – ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Laboratoria badawczo-rozwojowe poświęcają bardzo dużo czasu i pieniędzy na rozwój metod analitycznych, z czym wiążą się takie problemy jak:

  • konieczność rozwoju nowych metod od podstaw
  • modyfikacja istniejących metod
  • przyspieszanie analiz

We wszystkich wymienionych przypadkach rozwiązaniem problemu jest Nexera Method Scouting, czyli chromatograf zaprojektowany w celu automatyzacji i przyspieszenia procesu rozwoju metod HPLC/UHPLC. Konfiguracja tego systemu opiera się o systemy modułowe Nexera lub o systemy jednobryłowe i-seria Plus i umożliwia sprawdzenie aż 96 kombinacji (system modułowy) lub 24 kombinacji (system jednobryłowy) użytych różnych faz ruchomych oraz różnych typów faz stacjonarnych. Fazy ruchome i stacjonarne wybierane są szybko ze stworzonych przez użytkownika baz, a sekwencja prób wraz z nazwami warunków analitycznych tworzona jest w sposób automatyczny w kilka minut. Gdybyśmy chcieli wprowadzić te dane manualnie zajęłoby to nam do kilkudziesięciu godzin. Ponadto oprogramowanie pozwala w kolejnym kroku na zoptymalizowanie programu gradientu. Warto zaznaczyć, że Nexera Method Scouting nie opiera się o symulacje, lecz o prawdziwy eksperyment, przez co wyniki są wiarygodne, a finalna metoda z powodzeniem znajdzie zastosowanie w rutynowej analizie. Oprogramowanie Method Scouting Solution będące częścią LabSolutions umożliwia nie tylko szybkie projektowanie eksperymentów, ale również automatyczną wizualizację uzyskanych wyników w postaci histogramu, co znacząco ułatwia i przyspiesza interpretację otrzymanych danych.