Shimadzu

Rozwój metod analitycznych - Method Scouting

Nexera Method Scouting to najlepsze rozwiązanie na rynku dedykowane do przyspieszonego opracowywania nowych metod analizy chromatograficznej, zwłaszcza w ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Laboratoria badawczo-rozwojowe poświęcają bardzo dużo czasu na rozwój metod analitycznych, z czym wiążą się takie zagadnienia jak:

  • konieczność rozwoju nowych metod od podstaw,
  • modyfikacja istniejących metod,
  • przyspieszanie analiz.

We wszystkich wymienionych przypadkach rozwiązaniem problemu jest Nexera Method Scouting, czyli chromatograf do szybkiej optymalizacji metod analitycznych. Konfiguracja tego systemu może się opierać o systemy modułowe Nexera series, jak również systemy jednobryłowe i-seria Plus. Konfiguracja ta została zaprojektowana w celu automatyzacji i przyspieszenia procesu rozwoju metody. Umożliwia szybkie sprawdzenie aż 96 kombinacji - system modułowy i 24 kombinacji - system jednobryłowy w zakresie różnych warunków elucji, gradientu oraz użytych typów wypełnień kolumn chromatograficznych. Fazy ruchome i stacjonarne zmieniane są automatycznie, również sekwencja prób tworzona jest w sposób automatyczny w kilka minut co w sposób manualny zajęłoby nawet kilkadziesiąt godzin. Warto zaznaczyć, że Nexera Method Scouting nie opiera się jedynie o symulacje, lecz o prawdziwy eksperyment, przez co wyniki są wiarygodne, a finalna metoda z powodzeniem znajdzie zastosowanie w rutynowej analizie. Oprogramowanie Method Scouting Solution będące częścią LabSolutions umożliwia nie tylko szybkie projektowanie eksperymentów, ale również automatyczne przeniesienia wyników z chromatogramów na postać histogramu, który znacząco ułatwia i przyspiesza interpretację wyników (link do oprogramowania).