Shimadzu

SH-I-5MS

Kolumna o wysokiej sprawności (High-Performance) do GC, GCMS

 

Cechy charakterystyczne:

  • Faza o niskiej polarności: Crossbond™ 5% difenyl / 95% dimetylopolisiloksan
  • Testowany i gwarantowany niski poziom wymywania fazy (bleeding); ulepszony stosunek sygnału do szumu dla lepszej czułości i stabilności widma mas
  • Kolumny ogólnego zastosowania do związków średnio lotnych, fenoli, amin, pozostałości rozpuszczalników, leków narkotyków, pestycydów, kongenerów PCB (np. mieszanin Aroclor), zanieczyszczeń rozpuszczalników
  • Odpowiada USP G27 i G36
  • Fazy podobne: Rxi-5MS, HP-5ms UI, HP-5ms, DB-5, Ultra-2, CP Sil 8 CB,
    SPB-5, Equity-5

 

Analiza pestycydów

2

Piki

1. Chloronb
2. Pentachlorobenzen 
3. Alfa-BHC 
4. Heksachlorobenzeny
5. Pentachloroanizole
6. Beta-BHC 
7. Gamma-BHC (lindan)
8. Delta-BHC 
9. Eter endosulfanu
10. Heptachlor
11. Pentachlorotioanizole
12. Aldryna
13. 4,4’-dichlorobenzofenony
14. Fenson
15. Izodryna
16. Epoksydy heptachloru (izomer B) 
17. Chlorobenzeny
18. Trans-chlorodany
19. 2,4’-DDE
20. Endosulfan I
21. Cis-chlorodany
22. Trans-nonachlor
23. Chlorfenon (Ovex)
24. 4,4’-DDE 
25. Dieldryna
26. 2,4’-DD 
27. Endryna
28. Ethylan (perthane)
29. Endosulfan II
30. 4,4’-DD 
31. 2,4’-DDT
32. Cis-nonachlor
33. Aldehyd endrynowy
34. 4,4’-metoksychlor olefin 
35. Siarczan endosulfanu
36. 4,4’-DDT
37. 2,4’-metoksychlor
38. Keton endryny
39. Tetradifon
40. Mirex

 

 

Kolumna SH-I-5MS
Wymiary 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm
Numer katalogowy 221-75940-30
Objętość nastrzyku 1 μl, split (50:1)
Temperatura nastrzyku 250 °C
Gaz nośny Hel, stała szybkość przepływu 1.4 ml/min
Temperatura pieca 90 °C (1 min) do 330 °C przy 8.5 °C/min (5 min)
Detektor MS-QP
Temperatura linii transferowej: 290 °C
Temperatura źródła: 325 °C
Czas opóźnienia włączenia detektora: 5 min
Jonizacja: EI