Shimadzu

LIMSolution Oprogramowanie LIMS

System zarządzania informacjami laboratoryjnymi bezpośrednio połączony z przyrządami analitycznymi i pomiarowymi. LIMSsolution rejestruje informacje dotyczące  przyrządu,  raportu,  komponenentu,  parametrów pomiaru analitycznego itp.

Oprogramowanie Shimadzu LIMS Solution różni się od wielu powszechnie stosowanych banków danych tworzących wewnętrzny system zarządzania informacjami, które zasadniczo tworzą jedynie zestawienia danych numerycznych. Program Shimadzu został tak skonfigurowany, aby obniżyć koszty i maksymalizować gromadzenie informacji.