Shimadzu

TNM-L Przystawka

Połączenie TOC-L z przystawką TNM-L daje możliwość oznaczania TOC oraz azotu całkowitego.

W pomiarach azotu całkowitego (TN) wykorzystywane są metody katalitycznego rozkładu termicznego w 720 °C i detekcji chemiluminescencyjnej, dzięki którym nie występują zakłócenia powodowane przez jony metaliczne lub brom obecne w wodzie morskiej. Niewielkie rozmiary pozwalają na zainstalowanie przystawki TNM-L na górnej pokrywie aparatu TOC.