Antec Scientifi

Elektrochemiczny detektor i analizator

DECADE Elite to obecnie najlepszy dostępny na rynku detektor elektrochemiczny wyprodukowany przez holenderską firmę AntecScientific.  Dedykowany jest do pracy z każdym systemem HPLC/UHPLC dostępnym na rynku, a w szczególności z HPLC/UHPLC Shimadzu. Detektor umożliwia pracę w trzech trybach pomiarowych: DC, PAD oraz w trybie skanowania.

Elite, to przede wszystkim:

 • Najwyższa czułość na rynku
 • Kompatybilny z każdym HPLC/UHPLC
 • Moduł termostatu mieszczący celkę pomiarową oraz kolumnę analityczną
 • Potencjostat z funkcją ADF (Advance Digital Filter) do poprawy stosunku S/N
 • Szeroki wybór celek pomiarowych do optymalnej sprawności

Obecnie DECADE Elite może być wyposażony w bardzo różne celki pomiarowe, takie jak:

 • VT03, charakteryzująca się szybką stabilizacją, długą żywotnością (gwarancja do 5 lat), bardzo małą objętością roboczą sięgającą ok. 5 nL oraz nieskomplikowaną obsługą.
 • FlexCell, to najbardziej uniwersalna celka pomiarowa dedykowana do układu LC-ECD. Charakteryzuje się wymiennymi elektrodami pomiarowymi i względnie niskimi kosztami zakupu. Do tego typu celi pomiarowej dostępne są następujące elektrody pracujące: GC, Pt, Au, Ag, BDD
 • SenCell, celka dedykowana do techniki UHPLC-ECD. Jest celką typu „wall-jet” i wykonana została w technologii Adjustable Spacer Technology (AST). Charakteryzuje się regulowaną przestrzenią pomiarową, szybką stabilizacją i bardzo prostym montażem w detektorze.Celka ta może być wykorzystywana również w detektorach Coulochem II oraz Coulochem III.

Obszary w których detekcja elektrochemiczna jest szczególnie wskazana to:

 • Analiza neurotransmiterów
 • Analiza produktów bezlaktozowych
 • Analiza cukrów z wysoką czułością
 • Analiza antybiotyków
 • Analiza kliniczna i farmaceutyczna
 • ROXY™ EC
 • Naśladowanie naturalnych reakcji redoks
 • Elektrochemiczna redukcja mostków S-S w białkach
 • Elektrochemia/MS


System ROXY™

System ROXY™ EC firmy Antec wbrew swoim niewielkim rozmiarom, to potężne narzędzie badawcze stosowane coraz częściej w wielu gałęziach nauki, przede wszystkim jako komplementarna do klasycznych technika badania metabolizmu (leków, narkotyków, dopalaczy, produktów naturalnych itd.). System ROXY™ EC znajduje również zastosowanie w proteomice i strukturalnej analizie białek, jako skuteczne narzędzie do elektrochemicznej redukcji mostków S-S, tym samym przyczyniając się do znacznego zwiększenia pokrycia sekwencji.

System ROXY

Obecnie Roxy może być wyposażony w bardzo różne celki pomiarowe, takie jak:

 • ReactorCell™ - uniwersalna celka do rozpoczęcia badań stanowi najlepszy punkt startowy w pracy z ROXY, daje możliwość: prowadzenia reakcji utleniania/ redukcji / aktywacji,  praktycznie zerowej adsorpcji próbki,  prostej  wymiany elektrod. W zestawie dostarczane są różne elektrody pracujące.
 • µ-PrepCell 2.0™ w stosunku do celi ReactorCell zapewnia większe wydajności dzięki zastosowaniu elektyrod o większym polu powierzchni. Charakteryzują ją wydajne i powtarzalne reakcje utleniania, wydajne generowanie metabolitów / degradantów leków, duży zakres roboczy potencjałów, doskonała korelacja z ścieżkami metabolicznymi i degradacji.
 • µ-PrepCell SS do reakcji redukcji. Charakteryzuje się szybką i efektywną redukcją mostków disiarczkowych S-S w peptydach i białkach, zapewnia długotrwałą stabilność i powtarzalność, zastępuje redukcję z odczynnikami chemicznymi.
 • SynthesisCell™ - preparatywna (nie przepływowa) celka do mg ilości, bez sprzężenia z MS charakteryzująca się szybką elektrosyntezą miligramowych ilości związków trudnych klasycznej w syntezie organicznej. Pojemność celki to 80 ml. Dostępne są liczne elektrody pracujące o dużej powierzchni.
 • ChipCell™ - celka przepływowa dedykowana do zastosowań wymagających bardzo małych przepływów rzędu 0,5 do 2,5 µl/min . Charakteryzuje ją bardzo mała objętość reakcyjna (ok. 175 nL). Jest idealna do aplikacji o małych przepływach, np. mikro-LC oraz nano-LC, prosta obsługa, wszystkie części do natychmiastowego użycia