Shim-pack Velox SP-C18

Kolumny do analiz w warunkach niskiego pH

 

Cechy charakterystyczne:

• Sterycznie chronione, odporne na silnie kwaśne (pH 1-3) warunki fazy ruchomej
• Wydłużona żywotność kolumny
• Odpowiedni do analiz LC/MS(/MS)

 

Stabilność w niskim pH

Sterycznie zabezpieczony ligand zapewnia przedłużoną stabilność w niskim pH dla cząstki rdzenia powłoki. Kolumny Shim-pack Velox SP-C18 utrzymują stabilny profil retencji w warunkach silnie kwaśnej fazy ruchomej (pH 1).

3

3

Faza ruchoma

A: 0.1 % TFA w wodzie

B: Acetonitryl

Prędkość przepływu 0.6 ml/min
Temperatura 60°C
Gradient

45 % B (0 min – 7.5 min) 5 % B (7.51 min – 50 min)

100 % B (55 min ) 45 % B (55.01 min 60 min)