Kolumny LC - Shimadzu

Shim-pack Scepter

Nowa generacja kolumn do HPLC z wypełnieniem opartym na odpornej organokrzemionce. Dzięki której, kolumny Scepter charakteryzują się znakomitą sprawnością i odpornością w szerokim zakresie pH 1-12. Kolumny dostępne w różnych wielkościach ziarna (1.9 μm, 3 μm, 5 μm).
POZNAJ PRODUKT

Shim-pack Velox

Kolumny typu core-shell (nieporowaty rdzeń i porowata powłoka) w porównaniu z tradycyjnym, całkowicie porowatym wypełnieniem o tym samym rozmiarze, pozwalają na uzyskiwanie wyższych sprawności, lepszych rozdzielczości i czułości oznaczeń. Kolumny dostępne w różnych wielkościach ziarna (1.8 μm, 2.7 μm, 5 μm).
POZNAJ PRODUKT

Shim-pack Velox SP-C18

Kolumny do analiz w warunkach niskiego pH
POZNAJ PRODUKT

Shim-pack Velox C18

Kolumny z wysoką retencją hydrofobową
POZNAJ PRODUKT

Shim-pack Velox Biphenyl

Kolumny do zastosowań bioanalitycznych
POZNAJ PRODUKT

Shim-pack Velox PFPP

Kolumny do do izomerów pozycyjnych i związków chlorowcowanych
POZNAJ PRODUKT

Shim-pack Velox HILIC

Kolumny do polarnych analitów
POZNAJ PRODUKT