Supercritical Fluid Extractor

HPR - wysokociśnieniowe reaktory chemiczne

Seria HPR – wysokociśnieniowych reaktorów chemicznych została opracowana do przeprowadzania zaawansowanych badań oraz optymalizacji już istniejących procesów. Laboratoryjne reaktory HPR mieszczą naczynka reakcyjne o objętości w zakresie od 50 ml do 4 litrów i mogą pracować do maksymalnego ciśnienia 10 000 psi (68.9 MPa) i temperatury 350°C.

Reaktory Posiadają różne mechanizmy zamykające - zamykanie ręczne, zamknięcia przykręcane oraz zmodyfikowane zamknięcia typu Bridgeman i są one dostępne w zależności warunków ciśnienia i temperatury pracy. Dodatkowo w zależności od środowiska chemicznego prowadzonych reakcji do budowy reaktora mogą być zastosowane różne metale.

Specyfikacja:

  • reaktor z mieszadłem, objętość naczynka reakcyjnego od 50 ml do 4 litrów
  • maksymalne ciśnienie do 10 000 psi (689 bar/68,9 MPa) i temperatura do 350°C
  • opcjonalne moduły dodawania reagentów
  • mieszadło magnetyczne
  • dodatkowa ochrona w postaci pękającej membrany
  • opcjonalne kamery
  • zintegrowane moduły kontrolerów
  • opcjonalnie okienka do naczynek reakcyjnych (poniżej 150°C)
  • dostępne również niestandardowe rozmiary reaktorów, materiały konstrukcyjne, możliwość pracy przy niestandardowym ciśnieniu i temperaturze.

Reaktory wyposażone są w mieszadła magnetyczne, dla zapewnienia optymalnych warunków mieszania. Wszystkie funkcje są kontrolowane przez zintegrowane moduły sterujące, które zapewniają różne poziomy kontroli. W zależności od tego, który z nich jest wybrany, włączają się opcjonalne funkcje: regulacja temperatury w zamkniętej pętli, regulacja prędkości obrotowej w zamkniętej pętli, wskazanie ciśnienia, kontrola przekroczenia limitu temperatury, programowanie narostów temperatury oraz szybkości mieszania.

Opcjonalne akcesoria dla reaktorów z serii HPR to: okienka do naczynek reakcyjnych z możliwością pracy poniżej 150°C, dodatkowe porty, chłodzenie cewek, płaszcze chłodzące/grzejne, przykładowe pętle, przegrody, pompy do dodawania odczynników i moduły dodawania odczynników.