Shimadzu

Lepkościomierz Mooney'a SMV-301/301RT

Lepkościomierz Shimadzu SMV-301/301RT jest urządzeniem do oznaczania lepkości Mooney’a, czasu podwulkanizacji gum i kaczuków w zakresie od 200 M do 400 M (jednostek Mooney’a).

SMV-301/301RT jest urządzeniem do oznaczania lepkości Mooney’a, czasu podwulkanizacji gum i kaczuków w oparciu o międzynarodowe standardy (ISO 289-1,2,3; ASTM D 1646 i in.), oraz badania relaksacji naprężeń, prowadzenia testów cyklicznych oraz testów opartych o zróżnicowane parametry szybkości rotora (dowolna konfiguracja).

Oprogramowanie urządzenia pozwala na programowanie metod, archiwizację danych oraz wykonywanie testów autokalibracji urządzenia, dzięki czemu uzyskiwane wyniki są powtarzalne

Najważniejsze parametry

  • Zakres pomiaru lepkości Mooney’a od 200 M do 400 M
  • Temperatura grzania od 20° C powyżej temperatury pokojowej do 200° C, regulacja co 0,1° C
  • Szybkość obrotowa:
    • od 0,209 rad/s (2 rpm) – model SMV 301
    • od 0,0104 do 2,092 rad/s ( 0,1 rpm do 20 rpm) – model SMV 301RT