Biotage

Sfär KP-Amino D

Biotage Sfär KP Amino D dzięki specjalnemu procesowi syntezy ziarna zmniejsza oddziaływania grup silanolowych z syntetycznymi aminami. W efekcie polepszona zostaje selektywność, kształt pików oraz wydajność procesu oczyszczania. W przeciwieństwie do tradycyjnych krzemionek i lidangów w postaci 1° amin (grupy aminopropylowe) złoże KP-Amino D nie wymaga używania chlorowanych rozpuszczalników czy innych dodatków. Kolumny Biotage Sfär KP-Amino rozdzielają 2°, 3° i heterocykliczne aminy bez konieczności używania chlorowanych rozpuszczalników.