Biotage

Kolumienki SPE - polimerowe (Evolute)

Produkty do przygotowywania próbek EVOLUTE to zaawansowane, zwilżalne wodą sorbenty polimerowe do ekstrakcji związków z płynów biologicznych. Złoża zostały opracowane specjalnie do oznaczania analitów metodą LC-MS/MS i stanowią wysoce skuteczne rozwiązanie problemu trudnych, brudnych matryc oraz supresji jonów. Produkty EVOLUTE SPE pozwalają na uzyskanie czystych ekstraktów szerokiej gamy związków, przy skróconym czasie procesu.

  • Dostępne w formacie 96-dołkowych płytek, kolumienek oraz kolumienek SPE w trybie on-line.
  • Produkty EVOLUTE EXPRESS SPE dzięki szybkiej procedurze „Load-Wash-Elute” pozwalają na wyeliminowanie tradycyjnych etapów kondycjonowania i równoważenia, oszczędzając czas i zmniejszając koszty rozpuszczalnika.
  • Produkty EVOLUTE HYDRO SPE umożliwiają hydrolizę próbek moczu in-situ, wewnątrz kolumienki, eliminując dzięki temu etap przenoszenia próbek i poprawiając wydajność procesu.

EVOLUTE EXPRESS to innowacja w wysokowydajnej ekstrakcji w fazie stałej. Gama kolumienek SPE i 96-dołkowych płytek EVOLUTE EXPRESS łączy zalety polimerowych sorbentów EVOLUTE ze specjalistycznymi ligandami zwiększającymi wydajność i selektywność procesu przygotowania próbki.

1

2

 

Produkty EVOLUTE EXPRESS znacznie poprawiają charakterystykę przepływu próbki i eluentu oraz zwiększają wydajność procesu przygotowania próbki. Natężenia przepływu są szybkie i jednorodne, nawet przy nanoszeniu wodnych próbek płynów biologicznych bezpośrednio na suche złoże. Przy użyciu powyższej, uproszczonej procedury Load-Wash-Elute, czas przygotowania próbki można skrócić o ponad 1/3.

 

1

Wykres . Czas procesu przygotowania jednej próbki z użyciem kolumienki EVOLUTE® EXPRESS ABN 10mg/1ml oraz równoważnego produktu konkurencyjnego X, 10mg/1ml na systemie Biotage PRESSURE+. 

Sorbenty SPE na bazie polimeru EVOLUTE umożliwiają ekstrakcję analitów o charakterze neutralnym, kwaśnym i zasadowym z próbek biologicznych i innych matryc wodnych. Proces przygotowania próbki, sposób retencji i elucji jest całkowicie przewidywalny, a przesuszenie polimerowego złoża nie ma na niego wpływu. Sorbenty EVOLUTE mają wąską średnicę porów, dostosowaną do wyeliminowania koekstrakcji białek z próbek biologicznych. Usunięcie białek podczas przygotowywania próbki pozwala uniknąć przeniesienia do systemu analitycznego, zmniejszając efekty matrycy w analizach LC-MS/MS i unikając zanieczyszczenia kolumny analitycznej. Minimalizuje to potrzebę częstego płukania wstecznego i wymiany kolumn ochronnych. Nawet lepkie próbki mogą być nanoszone na produkty EVOLUTE EXPRESS bez potrzeby kondycjonowania lub równoważenia, dzięki procedurze „load-wash-elute”.

 

EVOLUTE EXPRESS ABN » dedykowane do jednoczesnej ekstrakcji związków o charaterze kwaśnym, zasadowym i neutralnym

EVOLUTE EXPRESS CX » do ekstrakcji związków zasadowych

EVOLUTE EXPRESS WCX » do ekstrakcji mocnych zasad

EVOLUTE EXPRESS AX » do ekstrakcji związków o charakterze kwaśnym

EVOLUTE EXPRESS WAX » do ekstrakcji mocnych kwasów

EVOLUTE HYDRO SPE » do oczyszczania próbek moczu

 

Kolumienki EVOLUTE EXPRESS są standardowo dostarczane w formacie tabless, czyli bez kołnierza u góry. Taka budowa kolumienki pozwala na zastosowanie nawet do 96 sztuk w formacie 1 ml na jednej płytce podstawowej, używanej w systemach automatycznych takch jak Biotage Extrahera, PRESSURE+ oraz w standardowych próżniowych systemach SPE. Jest to ekonomiczne, alternatywne rozwiązanie do tradycyjnych 96-dołkowych płytek.

1

2