Biotage

Atlantic Dyski SPE

Atlantic High Capacity C18 SPE Disk
Dysk SPE Atlantic High Capacity C18 SPE zapewnia dodatkową retencję na dysk dla lepszego odzyskiwania związków, które mają słabsze interakcje z mediami C18. Podobnie jak oryginalny dysk Atlantic C18, nowy Atlantic High Capacity wykorzystuje C18 zdezaktywowane (end-capped), aby wyeliminować nieprzewidywalne wtórne interakcje z nieprzereagowanymi silanolami. Dysk może być używany do zastosowań związanych z wodą pitną, takich jak metoda EPA 525.2
Użytkownicy doświadczyli wyższych poziomów odzysku dla związków takich jak dimethoate, 2,6-DNT i 2,4-DNT. W konkretnym przypadku kofeiny, związku stosowanego jako znacznik wody pitnej, odzysk ponad dwukrotnie  wiekszyw porównaniu ze standardowymi dyskami C18.

 

Atlantic One Pass Disk and Carbon Cartridge
Ten dysk zawiera media z 3 mechanizmami zatrzymywania analitu, które znacznie upraszczają proces ekstrakcji z korzyścią dla zmniejszonej pracy, krótszych czasów ekstrakcji i eliminacji osadów o wysokim pH. Ta nowa wieloetapowa metoda dyskowa umożliwia zatrzymywanie ponad 100 docelowych półlotnych związków w próbce o pH 2. Teraz kwaśne, obojętne i zasadowe anality można zatrzymać w jednym etapie ekstrakcji wody za pomocą tego dysku 47 mm. W przypadku związków wyjątkowo hydrofilowych opcjonalny wkład węglowy Horizon jest umieszczany za dyskiem One Pass, aby oczyszczać ścieki z próbki w przypadku lekkich półlotnych substancji organicznych (LSVO). W tej konfiguracji wszystkie klasy związków z metody EPA 8270/625 są automatycznie wychwytywane, eluowane ze złoża i gotowe do suszenia oraz zatężania.

 

Dysk Atlantic C18 SPE
Ten C18 na bazie krzemionki z endcappingiem , aby wyeliminować nieprzewidywalne wtórne interakcje z nieprzereagowanymi silanolami. Te złoża z odwróconymi fazami mogą być stosowane w metodzie EPA 525.2 wraz z innymi metodami do wód pitnych i ścieków.
 

Dysk Atlantic DVB SPE
Polimer DVB (diwinylobenzen) jest niezależnym od pH złożem o odwróconej fazie, który jest wymieniony do stosowania w metodzie wody pitnej EPA dla pełnego zestawu analitów, metoda EPA 525.3.

 

Atlantic HLB SPE Disk
Nośnik polimerowy HLB (zrównoważony hydrofilowo / lipofilowo) na tym dysku występuje złoże o niskiej, średniej i wysokiej pojemności. Dyski te mogą być używane do wód pitnych i ścieków. Typowe zastosowania obejmują analizę półlotnych związków organicznych i metodę EPA 1694 (farmaceutyki i produkty higieny osobistej), substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i inne pojawiające się zanieczyszczenia w ściekach i wodzie pitnej.
 

Filtry wstępne Atlantic 
Do użytku z dyskiem Atlantic SPE Atlantic Prefilter zwiększa szybkość przepływu próbki bez uszczerbku dla odzysku. Idealny do brudnych próbek z dużą ilością cząstek stałych, filtr wstępny Atlantic przyspiesza przepływ próbek i umożliwia powtarzalne odzyskiwanie. Te filtry wstępne są „Certyfikowane pod kątem automatyzacji” zaprojektowane specjalnie do użytku z systemem Biotage Horizon 5000.

 

Szybkie filtry wstępnego osadu Atlantic 
Te filtry wstępne okazały się skuteczne w obsłudze próbek wodnych o dużej zawartości cząstek stałych. Są one specjalnie zaprojektowane i certyfikowane do użytku z uchwytem dysku EZ Flow w systemie Biotage® Horizon 5000 i są dostępne w rozmiarze 1 mikrona i 5 mikronów.