Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska
Biotage

Atlantic Dyski SPE

Atlantic High Capacity C18 SPE Disk
Dysk SPE Atlantic High Capacity C18 SPE zapewnia dodatkową retencję na dysk dla lepszego odzyskiwania związków, które mają słabsze interakcje z mediami C18. Podobnie jak oryginalny dysk Atlantic C18, nowy Atlantic High Capacity wykorzystuje C18 zdezaktywowane (end-capped), aby wyeliminować nieprzewidywalne wtórne interakcje z nieprzereagowanymi silanolami. Dysk może być używany do zastosowań związanych z wodą pitną, takich jak metoda EPA 525.2
Użytkownicy doświadczyli wyższych poziomów odzysku dla związków takich jak dimethoate, 2,6-DNT i 2,4-DNT. W konkretnym przypadku kofeiny, związku stosowanego jako znacznik wody pitnej, odzysk ponad dwukrotnie  wiekszyw porównaniu ze standardowymi dyskami C18.

 

Atlantic One Pass Disk and Carbon Cartridge
Ten dysk zawiera media z 3 mechanizmami zatrzymywania analitu, które znacznie upraszczają proces ekstrakcji z korzyścią dla zmniejszonej pracy, krótszych czasów ekstrakcji i eliminacji osadów o wysokim pH. Ta nowa wieloetapowa metoda dyskowa umożliwia zatrzymywanie ponad 100 docelowych półlotnych związków w próbce o pH 2. Teraz kwaśne, obojętne i zasadowe anality można zatrzymać w jednym etapie ekstrakcji wody za pomocą tego dysku 47 mm. W przypadku związków wyjątkowo hydrofilowych opcjonalny wkład węglowy Horizon jest umieszczany za dyskiem One Pass, aby oczyszczać ścieki z próbki w przypadku lekkich półlotnych substancji organicznych (LSVO). W tej konfiguracji wszystkie klasy związków z metody EPA 8270/625 są automatycznie wychwytywane, eluowane ze złoża i gotowe do suszenia oraz zatężania.

 

Dysk Atlantic C18 SPE
Ten C18 na bazie krzemionki z endcappingiem , aby wyeliminować nieprzewidywalne wtórne interakcje z nieprzereagowanymi silanolami. Te złoża z odwróconymi fazami mogą być stosowane w metodzie EPA 525.2 wraz z innymi metodami do wód pitnych i ścieków.
 

Dysk Atlantic DVB SPE
Polimer DVB (diwinylobenzen) jest niezależnym od pH złożem o odwróconej fazie, który jest wymieniony do stosowania w metodzie wody pitnej EPA dla pełnego zestawu analitów, metoda EPA 525.3.

 

Atlantic HLB SPE Disk
Nośnik polimerowy HLB (zrównoważony hydrofilowo / lipofilowo) na tym dysku występuje złoże o niskiej, średniej i wysokiej pojemności. Dyski te mogą być używane do wód pitnych i ścieków. Typowe zastosowania obejmują analizę półlotnych związków organicznych i metodę EPA 1694 (farmaceutyki i produkty higieny osobistej), substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i inne pojawiające się zanieczyszczenia w ściekach i wodzie pitnej.
 

Filtry wstępne Atlantic 
Do użytku z dyskiem Atlantic SPE Atlantic Prefilter zwiększa szybkość przepływu próbki bez uszczerbku dla odzysku. Idealny do brudnych próbek z dużą ilością cząstek stałych, filtr wstępny Atlantic przyspiesza przepływ próbek i umożliwia powtarzalne odzyskiwanie. Te filtry wstępne są „Certyfikowane pod kątem automatyzacji” zaprojektowane specjalnie do użytku z systemem Biotage Horizon 5000.

 

Szybkie filtry wstępnego osadu Atlantic 
Te filtry wstępne okazały się skuteczne w obsłudze próbek wodnych o dużej zawartości cząstek stałych. Są one specjalnie zaprojektowane i certyfikowane do użytku z uchwytem dysku EZ Flow w systemie Biotage® Horizon 5000 i są dostępne w rozmiarze 1 mikrona i 5 mikronów.