Shimadzu

SH-I-5Sil MS

Kolumna o wysokiej sprawności (High-Performance) do GC, GCMS

 

Cechy charakterystyczne:

  • Faza o niskiej polarności: Crossbond™ faza silarylenowa 1,4-bis(dimetylosiloksy)fenylo dimetylowy polisiloksan
  • Kolumna GCMS o niskim stopniu wymywania fazy (bleeding)
  • Doskonała inertność dla związków aktywnych
  • Kolumny ogólnego zastosowania - idealne do analizy GCMS średnio lotnych związków, wielopierścieniowych związków aromatycznych, chlorowanych węglowodorów, ftalanów, fenoli, amin, pestycydów chloroorganicznych, pestycydów fosforoorganicznych, leków, zanieczyszczeń rozpuszczalników i węglowodorów.
  • Fazy podobne: Rxi-5Sil MS, DB-5ms UI, DB-5ms, VF-5ms, SLB-5ms

 

Analiza benzodiazepiny

6

Piki

1. Oksazepam
2. Lorazepam
3. Diazepam
4. Flunitrazepam
5.  Prazepam
6.  Klonazepam
7.  Alprazolam
 

 

Kolumna SH-I-5Sil MS
Wymiary 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm
Numer katalogowy 221-75954-30
Próbka Rozpuszczalnik: chlorek butylu, stężenie 15 g/ml
Objętość nastrzyku 1 μl (zatrzymanie 1 min)
Temperatura nastrzyku 280 °C
Purge Flow 32.2 ml/min (20:1)
Gaz nośny Hel, stała prędkość liniowa, 50 cm/sek
Temperatura pieca 200 °C do 330 °C przy 15 °C/min (3 min)
Detektor MS-QP
Temperatura linii transferowej: 280 °C
Temperatura źródła: 200 °C
Czas opóźnienia włączenia detektora: 4 min
Tuning: PFTBA
Jonizacja: EI
Zakres skanowania: 50-350