Shimadzu

Nexera FV

Jednym z kluczowych testów w farmacji jest badanie uwalniania substancji aktywnych z leków. W tradycyjnym podejściu jest to badanie pracochłonne, prowadzone off-line ręcznie lub automatycznie, co oznacza, że zebrane próbki muszą być manualnie przeniesione do chromatografu.

Firma Shimadzu wprowadziła na rynek system Nexera FV, w którym łaźnia do uwalniania jest sprzężona on-line z chromatografem UHPLC. Podejście to w pełni automatyzuje badanie uwalniania, pozwala na unikniecie błędów ludzkich, a tym samym podnosi wiarygodność uzyskiwanych wyników! Chromatograf cieczowy Nexera FV stanowi jeden system połączony on-line z łaźnią do uwalniania i stacją filtrującą.

 

1

 

Dzięki specjalistycznemu autosamplerowi wyposażonemu w zestaw kuwet przepływowych, możliwy jest pobór próbek on-line z łaźni do uwalniania wraz z szeregiem trybów pracy do wyboru, m. in. :

  • bezpośredni nastrzyk próbki na kolumnę: wypełnienie kuwety przepływowej próbką z łaźni do uwalniania, bezpośredni nastrzyk na kolumnę UHPLC 
  • analiza z frakcjonowaniem: wypełnienie kuwety przepływowej próbką z łaźni do uwalniania, zebranie próbki w fiolce lub na płytce dołkowej (może być zebranych do 768 próbek), a następnie wykonanie analizy z odpowiednią liczbą powtórzeń
  • analiza z  automatycznym rozcieńczeniem: wypełnienie kuwety przepływowej próbką z łaźni do uwalniania, zebranie próbki w fiolce, następnie wykonanie analizy z jednoczesnym automatycznym rozcieńczeniem próbki w autosamplerze


2

Nexera FV to system wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie DT-Solution Software, które ściśle współpracuje z LabSolutions, dzięki czemu możliwe jest automatyczne tworzenie sekwencji i programowanie całego schematu uwalniania.

 

it

 

Oprogramowanie sterujące umożliwia również automatyczne generowanie raportów i opcję druku lub eksportu do formatu pdf.

 

rap