Shimadzu

Nexera FV – dostępność farmaceutyczna

Badanie szybkości uwalniania substancji czynnej z różnych postaci leków jest jednym z kluczowych testów wykonywanych w farmacji. W tradycyjnym podejściu jest to badanie pracochłonne, prowadzone w trybie off-line – ręcznie lub automatycznie, co oznacza, że zebrane próbki muszą być jeszcze manualnie przeniesione do chromatografu.

Firma Shimadzu wprowadziła na rynek system chromatograficzny Nexera FV, który umożliwia sprzężenie on-line aparat do uwalniania z chromatografem UHPLC. Podejście to w pełni automatyzuje badanie szybkości uwalniania, pozwalając na unikniecie ludzkich błędów, a tym samym podnosi wiarygodność uzyskiwanych wyników! Chromatograf cieczowy Nexera FV stanowi wraz z aparatem do uwalniania i stacją filtrującą jeden system połączonych ze sobą urządzeń.

 

1

 

Specjalistyczny autosampler w systemie Nexera FV wyposażony jest w zestaw kuwet przepływowych, dzięki czemu możliwy jest pobór on-line próbek bezpośrednio z aparatu do uwalniania. Rozwiązanie to oferuje szereg trybów pracy do wyboru:

  • bezpośredni nastrzyk próbki na kolumnę: wypełnienie kuwety przepływowej próbką z aparatu do uwalniania, bezpośredni nastrzyk na kolumnę UHPLC 
  • analiza z frakcjonowaniem: wypełnienie kuwety przepływowej próbką z aparatu do uwalniania, zebranie próbki w fiolce lub na płytce dołkowej (może być zebranych do 768 próbek), a następnie wykonanie analizy z odpowiednią liczbą powtórzeń
  • analiza z  automatycznym rozcieńczeniem: wypełnienie kuwety przepływowej próbką z aparatu do uwalniania, zebranie próbki w fiolce, następnie wykonanie analizy z jednoczesnym automatycznym rozcieńczeniem próbki w autosamplerze.

2

Nexera FV to system chromatograficzny wyposażony dodatkowo w specjalistyczne oprogramowanie DT-Solution Software, które jest integralną częścią LabSolutions, dzięki temu możliwe jest automatyczne tworzenie sekwencji i programowanie całego procesu uwalniania.

 

it

 

Oprogramowanie sterujące umożliwia również automatyczne generowanie raportów i opcję ich druku lub eksportu do formatu pdf.

 

rap