Sprzężona z chromatografią gazową

GCMS TQ-8050 NX

Najnowsza odsłona tandemowego kwadrupolowego spektrometru mas. Całkowicie nowy detektor pozwala osiągnąć IDL<0,5 fg oraz 40000:1 w MRM przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej prędkości skanowania na poziomie 20000 amu/s.
POZNAJ PRODUKT

GCMS TQ-8040 NX

Chromatograf gazowy GC-2030 Nexis sprzężony z potrójnym kwadrupolowym detektorem mas TQ-8040. Model GCMS TQ-8040 NX to potężne narzędzie do celowanych analiz śladowych.
POZNAJ PRODUKT

GCMS-QP2020 - spektrometr mas

GCMS-QP2020 wysokiej klasy spektrometr mas z pojedynczym kwadrupolowym chromatografem gazowym.
POZNAJ PRODUKT

GCMS-QP2020 NX

Połączenie chromatografu gazowego GC-2020 Nexis z najwyższej klasy kwadrupolowym detektorem mas to zestaw odpowiedni do najbardziej wymagających analiz.
POZNAJ PRODUKT

GCMS-QP 2010SE

Chromatograf gazowy GC-2010 Plus sprzężony z kwadrupolowym detektorem mas QP-2010 SE to system GCMS oparty na sprawdzonych rozwiązaniach zapewniający doskonałe parametry w rutynowych analizach chemicznych.
POZNAJ PRODUKT

AOC-20i Automatyczny podajnik próbek ciekłych

Uniwersalny podajnik próbek ciekłych odznaczający się doskonałą powtarzalnością i prostotą budowy. Możliwość konfiguracji tacy od 6 do 150 fiolek. Łatwa konserwacja i wysoka elastyczność w zakresie objętości dozowanej próbki.
POZNAJ PRODUKT

HS-10, HS-20NX Podajniki fazy nadpowierzchniowej „headspace”

Podajniki fazy nadpowierzchniowej typu „headspace” (HS-10, 20NX) w wersjach na 20 i 90 pozycji działające na zasadzie dozowania przez zawór z pętlą nastrzykową i linię transferową. Możliwa wersja z pułapką do zatężania (HS-20 TRAP), poprawiającą kształt pików i obniżającą granice wykrywalności.
POZNAJ PRODUKT

AOC-6000 plus Wielofunkcyjny podajnik próbek

System AOC-6000 plus to nie tylko dozowanie próbek ciekłych, fazy nadpowierzchniowej (HS) oraz poprzez mikroekstrakcję do fazy stałej (SPME), ale zautomatyzowany robot do przygotowania próbek i kalibracji. Umożliwia dozowanie próbek w różny sposób z wykorzystaniem układu automatycznego zmieniania narzędzi.
POZNAJ PRODUKT

System 5D Ultra-e LC-GCxGC-MS / MS

System zapewnia pięciowymiarową, precyzyjną i kompleksową analizę wyjątkowo złożonych próbek.
POZNAJ PRODUKT

MDGC/GCMS-2010 Wielowymiarowy system chromatografii gazowej

MDGC/GCMS-2010 Wielowymiarowy system chromatografii gazowej, który wykorzystuje kolumny o różnych charakterystykach separacji, aby osiągnąć bardzo dokładne oddzielenie komponentów docelowych od tak złożonych matryc.
POZNAJ PRODUKT

Comprehensive GCxGC-MS System wielowymiarowej chromatografii gazowej GC×GCMS

System wielowymiarowej chromatografii gazowej GC×GCMS to potężna technika, która zapewnia możliwość akwizycji danych z chromatografii dwuwymiarowej.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie LabSolutions Insight

Oprogramowanie LabSolutions Insight jest dedykowane do chromatografów cieczowych i gazowych sprzężonych z kwadrupolowymi tandemowymi spektrometrami mas.
POZNAJ PRODUKT

Platforma GCMS Solution V4

GCMSsolution to oprogramowanie stacji roboczej do spektrometrów masowych z chromatografem gazowym Shimadzu serii GCMS-TQ.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie AART

Oprogramowanie AART Automatyczne dostosowanie czasów retencji (AART) w GCMS.
POZNAJ PRODUKT

Bazy danych i pakiety metodyczne

Bazy danych oferowane przez SHIMADZU zawierają nazwy związków, numer CAS, charakterystyczne jony bądź przejścia MRM wraz z optymalizowanymi energiami kolizji (CE) oraz liniowy indeks retencji (LRI).
POZNAJ PRODUKT

Pirolizer PY-3030 - System umożliwiający analizę GCMS

Pirolizer PY-3030 (Frontier Laboratories) System umożliwiający wykonanie analizy GCMS produktów termicznego rozkładu polimerów, takich jak tworzywa sztuczne, gumy i żywice polimerowe.
POZNAJ PRODUKT

DI-2010 System bezpośredniego wprowadzania próbek do serii kolumn GC

System bezpośredniego wprowadzania mniej lotnych i/lub termicznie niestabilnych próbek ciekłych lub stałych do źródła jonów spektrometru mas z pominięciem procesu rozdzielania chromatograficznego na kolumnie GC.
POZNAJ PRODUKT

Olfaktometr Phaser

Przyrząd do ilościowych porównań intensywności zapachów.
POZNAJ PRODUKT

TD-30/TD-30R Przystawki do termicznej desorpcji

Rewolucyjny system desorpcji termicznej zapewnia doskonałą zdolność przetwarzania i niezawodność.
POZNAJ PRODUKT

System OPTIC-4

Wielofunkcyjny dozownik do chromatografu gazowego o maksymalnej temperaturze pracy sięgającej 600°C.
POZNAJ PRODUKT