Shimadzu

Oprogramowanie LabSolutions Insight

Oprogramowanie LabSolutions Insight jest dedykowane do chromatografów cieczowych i gazowych sprzężonych z kwadrupolowymi tandemowymi spektrometrami mas.

Analiza wieloskładnikowa dużych ilości danych jest żmudna i pracochłonna a ilość danych uzyskiwanych w jednym nastrzyku często wynosi kilka tysięcy sygnałów. Szczególnie wyniki z obszaru analiz środowiskowych, gdzie w jednym przebiegu tandemowe spektrometry mas są w stanie wykryć i oznaczyć kilkaset pestycydów jednocześnie, wymagają szybkiego i wiarygodnego oprogramowania do obróbki danych. Flagowanie wyników, kilkustopniowe nadawanie progów stężeń pozwala łatwo filtrować wyniki. Dodatkowo oprogramowanie wyposażone jest w moduł rozbudowanego raportowania według różnych wytycznych. Chromatogramy można prezentować w grupach według nazwy próbki, analitu, oznaczonych stężeń i odnosić do krzywej kalibracyjnej.