Biotage

PRESSURE+

Rozdzielacz nadciśnienia gazu obojętnego Biotage® PRESSURE+ do ekstrakcji SPE umożliwia równomierne i stałe sterowanie natężeniem przepływu. Pozwala na stosowania płytek 96 dołkowych jak i kolumienek o objętości 1 mL 3 mL i 6 mL.

Systemy pozwala na przemieszczania zarówno cieczy o niskiej jak i wysokiej lepkości przez płytki 96 dołkowe i kolumny SPE. Każdy z portów urządzenia PRESSURE+ niezależnie utrzymuje stałe ciśnienie, co pozwala na  poprawę powtarzalności i odzysku. Unikalna konstrukcja pozwala używać częściowo zapełnione stojaki nie powodując obniżenia wydajność ekstrakcji.

Biotage® PRESSURE+ 48

 

Biotage® PRESSURE+ 96