Chromatografia żelowa GPC/SEC

Systemy Shimadzu do chromatografii żelowej GPC/SEC charakteryzuje doskonały system tłoczenia rozpuszczalników, duża odporność na trudne rozpuszczalniki takie jak THF, wydajne i bardzo szybkie dozowanie próbki oraz zaawansowane detektory z funkcją kontroli temperatury w celi pomiarowej.

Zestawy te bardzo szybko osiągają stabilizację linii bazowej i doskonałą powtarzalność wyników analitycznych. Zaawansowane funkcje dozowania i automatyczne procedury analizy pozwalają zwiększyć wydajność rutynowych pomiarów GPC/GFC. Systemy te są dostępne zarówno w wersji budżetowej z nastrzykiem manualnym, jak również w wersji z zaawansowanym automatycznym podajnikiem próbek. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia m.in. takie obliczenia jak: Mn, Mw, Mz, Mz1, Mv, MW/Mn, Mv/Mn, Mz/Mw oraz inne. Stosując opcjonalny zawór, aparat umożliwia odzysk fazy ruchomej w czasie, gdy żaden ze składników nie jest eluowany z kolumny, co ogranicza wydatki na rozpuszczalniki.

 

Do kontroli jakości polimerów najczęściej oferujemy detektory RID, a w przypadku ko-polimerów również detektory UV-VIS. W analizie dodatków do polimerów niezwykle pomocnymi okazują się zaawansowane funkcje dekonwolucji w detektorach UV-VIS-PDA. Ciekawą alternatywą dla detektora RID bywa ELSD-LT3, który charakteryzuje się znacznie wyższą czułością, ale również możliwością pracy w gradiencie.

W pracach badawczo-rozwojowych, nieodłącznymi narzędziami są detektory wiskozymetryczne oraz detektory wielokątowego rozproszenia światła MALS pozwalające na pomiar absolutnej masy cząsteczkowej. Nasze rozwiązania należą do unikalnych na rynku. Kluczowe jednak okazują się transfer wiedzy oraz realne wsparcie aplikacyjne, które zapewniamy każdemu klientowi, który zdecyduje się na nasze rozwiązania!