Chromatografia żelowa GPC/SEC

Systemy Shimadzu do chromatografii żelowej GPC/GFC charakteryzuje doskonały system tłoczenia rozpuszczalników, wydajne dozowanie próbki oraz detektory z funkcją kontroli temperatury w celi pomiarowej.

Zestaw te bardzo szybko osiągają stabilizację linii bazowej i doskonałą powtarzalność wyników analitycznych. Zaawansowane funkcje dozowania i automatyczne procedury analizy pozwalają zwiększyć wydajność rutynowych pomiarów GPC/GFC. Systemy te są dostępne zarówno w wersji budżetowej z nastrzykiem manualnym, jak również w wersji z zaawansowanym automatycznym podajnikiem próbek. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia m.in. takie obliczenia jak: Mn, Mw, Mz, Mz1, Mv, MW/Mn, Mv/Mn, Mz/Mw oraz inne. Stosując opcjonalny zawór, aparat umożliwia odzysk fazy ruchomej w czasie, gdy żaden ze składników nie jest eluowany z kolumny, co ogranicza wydatki na rozpuszczalniki.