ARION®

ARION®

Nowa linia kolumn do HPLC.

Wyróżnia się:

 • ścisłą kontrolą czystości żelu krzemionkowego,
 • bardzo wąskim rozkładem wielkości ziarna,
 • precyzyjną kontrolą kształtu ziarna,
 • unikalnym procesem produkcji, zapewniającym wysoką powtarzalność,
 • wyjątkową stabilnością w wysokich temperaturach (do 100°C).


1
* Zależy od użytej fazy ruchomej i wiązania krzemionkowego.

 

Jakość złoża ARION®
 

Ziarno kolumn ARION® ma bardzo wąski rozkład wielkości i jednocześnie jest najbardziej zbliżone do kształtu cząstki kulistej ( c = 0.9618 ± 0.0353). Dzięki temu uzyskuje się dużą wydajność i powtarzalność rozdziału.

 

1

ARION®                      Konkurent L               Konkurent X            Konkurent E

Analiza SEM HV 20,0 kV, pole widzenia 30 μm (wykonana przez niezależne laboratorium)

 

Złoże ARION® nie zawiera uszkodzonych lub „ziemniakowatych” ziaren. Kulisty kształt krzemionki jest unikalny. Zarówno jednorodność powierzchni jak i jej gładkość pozwalają na lepsze upakowanie w kolumnach HPLC, a tym samym na uzyskanie najlepszego rozdziału chromatograficznego i powtarzalność.

W polu mikroskopu elektronowego widać wyraźną przewagę jakości ziarna ARION® nad konkurencją.

3

Główne cechy ziarna ARION®:

 • wysoki współczynnik sferyczności,
 • wyjątkowa gładkość powierzchni widoczna na zdjęciach powyżej,
 • wąski rozkład wielkości ziarna,
 • brak ziaren uszkodzonych,
 • brak obecności skupisk cząstek,
 • brak "księżycowych kraterów lub gór".