Shimadzu

MDGC/GCMS Seria wielowymarowych systemów chromatograficznych

Wielowymiarowy system GC w znacznym stopniu upraszcza analizę jakościową i ilościową złożonych związków z bardzo bogatych matryc.

Aparat został zaprojektowany pod kątem rozdziału substancji śladowych szerokiego spektrum związków, co pozwala na zastosowanie urządzenia w wielu aplikacjach takich jak analiza paliw, substancji zapachowych, chemikaliów i zanieczyszczeń środowiska. Technologia przełączania typu Multi-Dean umożliwia znaczną redukcję fluktuacji czasów retencji i ich stabilizację. Dzięki układowi dezaktywacji wewnętrznych elementów osiągnięto bardzo wysoki stopień powtarzalności i dokładności w zakresie oznaczeń ilościowych. Ciśnienie jak i szybkość przepływu gazu nośnego są ściśle kontrolowane przez kontrolery AFC i APC. To rozwiązanie umożliwia uzyskanie bardzo dużej stabilności warunków rozdziału.

Cechy charakterystyczne dla układu MDGC/GCMS 2010

Metoda przełączania:

Przełącznik typu Multi-Dean (przełączenie zaworu oparte na różnicy ciśnień)

Element przełączający:

Przełącznik MDGC

Kontroler gazu nośnego:

Elektroniczny kontroler AFC

Kontroler zaworu gazu:

Elektroniczny kontroler AFC

Przyłączone kolumny:

Kolumny kapilarne o średnicy od 0,1 do 0,53 mm

Temperatura pieca:

+4°C od temperatury otoczenia do 350°C

Temperatura przyłączonej grzałki:

50-350°C

Detektory:

GCMS, FID, FPD, TCD, ECD, FTD oraz opcjonalnie inne detektory