Biotage

Płytki do filtracji próbek biologicznych

Ochrona systemu UHPLC-MS/MS.

ISOLUTE FILTER+ pozwala na filtrację różnorodnych próbek biologicznych oraz jest idealny do oczyszczania rozcieńczonych próbek moczu przed analizą UHPLC-MS/MS.

96-cio dołkowe płytki ISOLUTE FILTER+ umożliwiają filtrację próbek różnorodnych matryc, włączając:

  • Próbki moczu.
  • Odwirowane homogenizaty tkanek.
  • Wstępnie wytrącone i odwirowane próbki krwi.

ISOLUTE FILTER+ są zaprojektowane, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń stałych z próbki na kolumnę analityczną, przedłużając tym samym jej żywotność oraz poprawiając jakość analizy.

Produkty zawierają membranę o porowatości 0.2μm, zabezpieczoną filtrem zapobiegającym blokowaniu się membrany przez największe zanieczyszczenia.

Płytek ISOLUTE FILTER+ można używać do filtrowania próbek wodnych zawierających szeroki zakres kwaśnych, zasadowych i obojętnych analitów o bardzo różnej polarności/hydrofobowości. W przypadku analitów, które mogą zostać utracone na materiałach filtracyjnych, dodanie niewielkiej ilości rozpuszczalnika organicznego (metanolu, acetonitrylu) może poprawić odzysk.

ISOLUTE FILTER+ mogą być użytkowane z zastosowaniem próżni lub nadciśnienia, a także z wykorzystaniem systemów automatycznych. Wyloty płytki trafiają bezpośrednio do zagłębień odbieralników zapobiegając kontaminacji filtrowanych próbek.

Przefiltrowane próbki będą wolne od cząstek stałych i wizualnie czystsze.

 

 

 

zdj