lc tech

Kolumienki IAC do analizy mykotoksyn

Kolumienki powinowactwa immunologicznego (IAC, ang. immunoaffinity columns) oparte są na specyficznej technologii wiązania przeciwciała z analitem. Kolumny zawierają przeciwciała swoiste dla danej toksyny, dzięki czemu wychwytują anality i uwalniają je w etapie przemywania.

Broszura - kolumienki IAC do ekstrakcji mykotoksyn (LC-Tech) do pobrania

s

Zalety produktów:

  • Doskonałe oczyszczanie próbki i niższe granice wykrywalności.
  • Selektywna ekstrakcja mykotoksyn ze złożonych próbek (m.in. pasze, żywność dla dzieci).
  • Ograniczenie konieczności stosowania wzorców wewnętrznych dzięki specjalnemu mechanizmowi powinowactwa, a w konsekwencji zmniejszenia wpływu matrycy na wyniki ilościowe.
  • Długi okres ważności – 24 miesiące.
  • Kolumienki 1 mL oraz 3 mL.
  • Wysokie odzyski > 80-90 %.