Shimadzu

Reometr kapilarny CFT-EX

Reometr do analizy lepkości i płynności materiałów termoplastycznych, termoutwardzalnych, żywic, tonerów, kompozytów, gum i innych podobnych materiałów w warunkach działania stałego nacisku.

Zastowanie: wyznaczenie temperatury mięknięcia oraz temperatury płynięcia do określenia szybkości ścinania oraz lepkości badanego materiału.

CFT-EX jest urządzeniem do analizy lepkości i płynności materiałów termoplastycznych, termoutwardzalnych, żywic, tonerów, kompozytów, gum i innych podobnych materiałów w warunkach działania stałego nacisku.

Dzięki możliwości prowadzenia badania w warunkach stałego przyrostu temperatury CFT-EX pozwala na dokładne wyznaczenie temperatury mięknięcia oraz temperatury płynięcia do określenia szybkości ścinania oraz lepkości badanego materiału. Co w przypadku innych reometrów kapilarnych nie jest możliwe.

Badanie lepkości prowadzone jest w warunkach grzania oraz obciążenia próbki pod stałym naciskiem. W trakcie badania urządzenie rejestruje szybkość przesuwu tłoka oraz zmiany temperatury przy pomocy precyzyjnych czujników przemieszczenia i temperatury.

Oprogramowanie reometru umożliwia tworzenie metod badawczych, szybkie prowadzenie testów przy zastosowaniu zapisanej metody. W trakcie testu aktualny status pomiaru jest wyświetlany na bieżąco. Po zakończeniu oprogramowanie generuje raport z dokładnymi danymi prowadzonej analizy oraz sporządza wykresy. Wyniki badań są archiwizowane, możliwa jest również ich ponowna analiza, nawet gdy użytkownik pracuje off line.

Najważniejsze parametry

  • Zakres dostępnych ciśnień od 0,4903 MPa do 49,03 MPa (z krokiem co 0,4903 MPa) dla modelu CFT-500 EX oraz 0,098 MPa do 9,807 MPa (z krokiem co 0,098 MPa). Dokładność wskazania ±1%.
  • Zakres mierzonej lepkości odpowiednio od 1 x 101 do 1x 106 Pa·s  oraz od 2,5 Pa·s do 2,5 x 105 Pa·s.
  • Zakres temperatur od 20° C powyżej temperatury pokojowej do 400° C, dokładność pomiaru temperatury ±0,2° C w stanie ustabilizowanym
  • Szybkość nagrzewania od 0,5 do 6,0 stopnia/min. Ustawienie przyrostu temperatury z dokładnością 0,1° C.
  • Długość robocza tłoka 15 mm
  • Powierzchnia tłoka 1 cm²  (średnica 11,282 mm).