Analiza i synteza biocząsteczek

iMScope QT

iMScope QT o unikalne urządzenie do wysokorozdzielczego obrazowania tkanek biologicznych. Posiada wbudowany
mikroskop optyczny oraz źrodło MALDI z szybkim laserem.
POZNAJ PRODUKT

iMLayer AERO urządzenie do nanoszenia matrycy poprzez natrysk.

Urządzenie do nanoszenia matrycy poprzez natrysk. IMLayer AERO posiada mocowanie próbki, które porusza się z kontrolowaną prędkością, przy zachowaniu tej samej odległości od dyszy natryskowej, co umożliwia stabilne natryskiwanie matrycy.
POZNAJ PRODUKT

MultiNA

W pełni zautomatyzowany system elektroforezy mikroczipowej do analizy DNA/RNA
POZNAJ PRODUKT

PPSQ-51A/53A system do sekwencjonowania białek/peptydów

W pełni kontrolowany przez komputer system do sekwencjonowania białek
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Resonance - spektrometr mas

Szczególnie przydatny do proteomiki i analizy złożonych polisacharydów.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Assurance

Liniowy spektrometr HV-MALDI-TOF (z miękką jonizacją w obszarze wysokiej próżni), który charakteryzuje się wysoką czułością oraz przepustowością.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Performance - spektrometr mas

Wielozadaniowy spektrometr mas do badań naukowych i określania właściwości strukturalnych.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Confidence system

Ekonomiczny i solidny system liniowo-reflektronowy dla dokładnego pomiaru masy.
POZNAJ PRODUKT

IMLayer urządzenie do nakładania matryc w postaci pary.

Najnowsze urządzenie Shimadzu do nakładania matryc w postaci pary. Zapewnia sublimację matrycy i resublimację na powierzchni tkanki.
POZNAJ PRODUKT

BioSpec-nano

Spektrofotometr dedykowany do badania stężenia i czystości próbek kwasów nukleinowych i białek.
POZNAJ PRODUKT

Perfinity iDP

Nowy układ do analizy białek.
POZNAJ PRODUKT

Nexera XS inert

W pełni inertny system UHPLC Nexera XS o bardzo szerokim zakresie ciśnień oraz odporności na wysokie stężenia soli oraz ekstremalne zakresy pH. Stworzony do badania biomolekuł takich jak kwasy nukleinowe, nukleotydy, przeciwciała, ale również doskonale sprawdzający się w analizie wymagających mykotoksyn czy pestycydów.
POZNAJ PRODUKT