Analiza i synteza biocząsteczek

MALDI-7090 - spektrometr mas z miękką techniką jonizacji

Spektrometr mas z desorpcją laserową, jonizacją wspomaganą matrycą i analizatorem mas czasu przelotu.
POZNAJ PRODUKT

iMScope TRIO obrazowanie i mikroskopia chemiczna

System analityczny nowego typu łączący w sobie możliwość obserwacji morfologii próbki za pomocą mikroskopu optycznego (w świetle widzialnym oraz z opcją fluorescencji) i analizę chemiczną, mikroskopia chemiczna, dzięki zastosowaniu wysokorozdzielczego spektrometru mas.
POZNAJ PRODUKT

IMLayer urządzenie do nakładania matryc w postaci pary.

Najnowsze urządzenie Shimadzu do nakładania matryc w postaci pary. Zapewnia sublimację matrycy i resublimację na powierzchni tkanki.
POZNAJ PRODUKT

MultiNA

W pełni zautomatyzowany system elektroforezy mikroczipowej do analizy DNA/RNA
POZNAJ PRODUKT

PPSQ-51A/53A system do sekwencjonowania białek/peptydów

W pełni kontrolowany przez komputer system do sekwencjonowania białek
POZNAJ PRODUKT

BioSpec-nano

Spektrofotometr dedykowany do badania stężenia i czystości próbek kwasów nukleinowych i białek.
POZNAJ PRODUKT

Bioinertny system HPLC

System (U)HPLC znajdujący szczególne zastosowanie w przypadku analizy związków biologicznie aktywnych.
POZNAJ PRODUKT

Perfinity iDP

Nowy układ do analizy białek.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Resonance - spektrometr mas

Szczególnie przydatny do proteomiki i analizy złożonych polisacharydów.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Assurance

Liniowy spektrometr HV-MALDI-TOF (z miękką jonizacją w obszarze wysokiej próżni), który charakteryzuje się wysoką czułością oraz przepustowością.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Performance - spektrometr mas

Wielozadaniowy spektrometr mas do badań naukowych i określania właściwości strukturalnych.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Confidence system

Ekonomiczny i solidny system liniowo-reflektronowy dla dokładnego pomiaru masy.
POZNAJ PRODUKT