Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

Analiza i synteza biocząsteczek

MALDI-7090 - spektrometr mas z miękką techniką jonizacji

Spektrometr mas z desorpcją laserową, jonizacją wspomaganą matrycą i analizatorem mas czasu przelotu.
POZNAJ PRODUKT

iMScope TRIO obrazowanie i mikroskopia chemiczna

System analityczny nowego typu łączący w sobie możliwość obserwacji morfologii próbki za pomocą mikroskopu optycznego (w świetle widzialnym oraz z opcją fluorescencji) i analizę chemiczną, mikroskopia chemiczna, dzięki zastosowaniu wysokorozdzielczego spektrometru mas.
POZNAJ PRODUKT

iMLayer AERO urządzenie do nanoszenia matrycy poprzez natrysk.

Urządzenie do nanoszenia matrycy poprzez natrysk. IMLayer AERO posiada mocowanie próbki, które porusza się z kontrolowaną prędkością, przy zachowaniu tej samej odległości od dyszy natryskowej, co umożliwia stabilne natryskiwanie matrycy.
POZNAJ PRODUKT

IMLayer urządzenie do nakładania matryc w postaci pary.

Najnowsze urządzenie Shimadzu do nakładania matryc w postaci pary. Zapewnia sublimację matrycy i resublimację na powierzchni tkanki.
POZNAJ PRODUKT

MultiNA

W pełni zautomatyzowany system elektroforezy mikroczipowej do analizy DNA/RNA
POZNAJ PRODUKT

PPSQ-51A/53A system do sekwencjonowania białek/peptydów

W pełni kontrolowany przez komputer system do sekwencjonowania białek
POZNAJ PRODUKT

BioSpec-nano

Spektrofotometr dedykowany do badania stężenia i czystości próbek kwasów nukleinowych i białek.
POZNAJ PRODUKT

Bioinertny system HPLC

System (U)HPLC znajdujący szczególne zastosowanie w przypadku analizy związków biologicznie aktywnych.
POZNAJ PRODUKT

Perfinity iDP

Nowy układ do analizy białek.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Resonance - spektrometr mas

Szczególnie przydatny do proteomiki i analizy złożonych polisacharydów.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Assurance

Liniowy spektrometr HV-MALDI-TOF (z miękką jonizacją w obszarze wysokiej próżni), który charakteryzuje się wysoką czułością oraz przepustowością.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Performance - spektrometr mas

Wielozadaniowy spektrometr mas do badań naukowych i określania właściwości strukturalnych.
POZNAJ PRODUKT

AXIMA Confidence system

Ekonomiczny i solidny system liniowo-reflektronowy dla dokładnego pomiaru masy.
POZNAJ PRODUKT