Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska
Shimadzu

Wielowymiarowa chromatografia LC-LC i LCxLC

Klasyczne jednowymiarowe systemy chromatograficzne nie zawsze umożliwiają uzyskanie odpowiedniej czułości pomiaru lub pełnego rozdzielenia badanych substancji, dając nakładające się piki zwłaszcza w przypadku wieloskładnikowych mieszanin. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie jednego z dwuwymiarowych systemów chromatograficznych, z użyciem których możliwe jest rozdzielenie większej liczby substancji, a często również istnieje szansa zwiększenia czułości prowadzonych analiz. Systemy wielowymiarowej chromatografii cieczowej najlepiej sprawdzają się w badaniach mieszanin farmaceutycznych, biologicznych, ekstraktów roślinnych lub próbek petrochemicznych.

Nexera-e

Nexera-e to unikalna technika separacyjna do badania skomplikowanych mieszanin. Poprzez kombinację dwóch niezależnych (ortogonalnych) trybów rozdzielania, system kompletnej dwuwymiarowej chromatografii cieczowej Nexera-e (LCxLC) oferuje nowe możliwości separacyjne. System zapewnia rozdzielczość, której nie można uzyskać za pomocą konwencjonalnych systemów HPLC. Umożliwia to wykrycie oznaczanej substancji w skomplikowanej mieszaninie, tak jak np. zanieczyszczeń w produktach farmaceutycznych, fragmentów peptydowych po trawieniu białek, substancji naturalnych w ekstraktach z żywności lub polimerów syntetycznych.

W rozwiązaniu tym firma Shimadzu wykorzystała układ zaworów nowej generacji  przełączających między dwoma wymiarami, jak również wysokiej klasy dedykowane oprogramowanie opracowane we współpracy ze światowej sławy badaczem i znawcą tematyki chromatografii wielowymiarowej, prof. Luigi Mondello.

 

Co-Sense do analizy zanieczyszczeń

System Co-Sense, łącząc zatężanie z dwuwymiarowym rozdzieleniem, umożliwia wstępne rozdzielenie substancji badanych w pierwszym wymiarze, zatrzymanie ich na kolumience zatężającej, a następnie analizę w drugim wymiarze z wysoką czułością i doskonałą powtarzalnością w szczególności dla substancji będących na śladowych poziomach. System jest wyposażony w detektor spektrofotometryczny lub inny konwencjonalny detektor i oferuje od 10 do 20 razy większą czułość w porównaniu z jednowymiarową metodą HPLC. Dzięki zastosowaniu dedykowanego oprogramowania sterującego urządzeniem operacje wykonywane podczas prowadzenia analizy, płukania systemu lub np. prowadzenia analizy, płukania systemu lub np. czynności konserwacyjnych zostały znacznie uproszczone. System Co-Sense do analizy zanieczyszczeń zapewnia stabilne i powtarzalne wyniki, co jest tak ważne w rutynowej analizie związków śladowych podczas badań kontroli jakości.

 

co

 

Trap-Free 2D LC/MS dwuwymiarowy system do identyfikacji zanieczyszczeń z detekcją LCMS

System ten jest unikalnym rozwiązaniem firmy Shimadzu i umożliwia przejście on-line z nielotnych składników fazy ruchomej, często stosowanych w klasycznych analizach (U)HPLC, do lotnych składników fazy ruchomej wymaganych w analizach prowadzonych na LCMS. Optymalna sekwencja przełączania zaworów pomiędzy pierwszym a drugim wymiarem jest ustawiana na podstawie czasów retencji poszczególnych pików zanieczyszczeń zarejestrowanych w pierwszym wymiarze z użyciem klasycznego detektora UV-VIS. Poszczególne piki substancji badanych z pierwszego wymiaru zatrzymywane są w pętlach, z których następuje ich wymycie na kolumnę będąca w drugim wymiarze z użyciem fazy zawierającej lotne składniki. Zastosowanie opisywanego systemu może być jedynym rozwiązaniem, gdy np. chcemy zidentyfikować na LCMS zanieczyszczenia, a metoda HPLC, którą stosujemy, wykorzystuje nielotne składniki fazy ruchomej.

 

trap