Shimadzu

Wielowymiarowa chromatografia LC-LC i LCxLC

Klasyczne jednowymiarowe systemy chromatograficzne nie zawsze umożliwiają uzyskanie odpowiedniej czułości pomiaru lub pełnego rozdzielenia badanych substancji, dając nakładające się piki zwłaszcza w przypadku wieloskładnikowych mieszanin. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie jednego z dwuwymiarowych systemów chromatograficznych, z użyciem których możliwe jest rozdzielenie większej liczby substancji, a często również istnieje szansa zwiększenia czułości prowadzonych analiz. Systemy wielowymiarowej chromatografii cieczowej najlepiej sprawdzają się w badaniach mieszanin farmaceutycznych, biologicznych, ekstraktów roślinnych lub próbek petrochemicznych.

Nexera-e

Nexera-e to unikalna technika separacyjna do badania skomplikowanych mieszanin. Poprzez kombinację dwóch niezależnych (ortogonalnych) trybów rozdzielania, system kompletnej dwuwymiarowej chromatografii cieczowej Nexera-e (LCxLC) oferuje nowe możliwości separacyjne. System zapewnia rozdzielczość, której nie można uzyskać za pomocą konwencjonalnych systemów HPLC. Umożliwia to wykrycie oznaczanej substancji w skomplikowanej mieszaninie, tak jak np. zanieczyszczeń w produktach farmaceutycznych, fragmentów peptydowych po trawieniu białek, substancji naturalnych w ekstraktach z żywności lub polimerów syntetycznych.

W rozwiązaniu tym firma Shimadzu wykorzystała układ zaworów nowej generacji  przełączających między dwoma wymiarami, jak również wysokiej klasy dedykowane oprogramowanie opracowane we współpracy ze światowej sławy badaczem i znawcą tematyki chromatografii wielowymiarowej, prof. Luigi Mondello.

 

Co-Sense do analizy zanieczyszczeń

System Co-Sense, łącząc zatężanie z dwuwymiarowym rozdzieleniem, umożliwia wstępne rozdzielenie substancji badanych w pierwszym wymiarze, zatrzymanie ich na kolumience zatężającej, a następnie analizę w drugim wymiarze z wysoką czułością i doskonałą powtarzalnością w szczególności dla substancji będących na śladowych poziomach. System jest wyposażony w detektor spektrofotometryczny lub inny konwencjonalny detektor i oferuje od 10 do 20 razy większą czułość w porównaniu z jednowymiarową metodą HPLC. Dzięki zastosowaniu dedykowanego oprogramowania sterującego urządzeniem operacje wykonywane podczas np. prowadzenia analizy, płukania systemu lub czynności konserwacyjnych zostały znacznie uproszczone. System Co-Sense do analizy zanieczyszczeń zapewnia stabilne i powtarzalne wyniki, co jest tak ważne w rutynowej analizie związków śladowych podczas badań kontroli jakości.

 

co

 

Trap-Free 2D LC/MS dwuwymiarowy system do identyfikacji zanieczyszczeń z detekcją LCMS

System ten jest unikalnym rozwiązaniem firmy Shimadzu i umożliwia przejście on-line z nielotnych składników fazy ruchomej, często stosowanych w klasycznych analizach (U)HPLC, do lotnych składników fazy ruchomej wymaganych w analizach prowadzonych na LCMS. Optymalna sekwencja przełączania zaworów pomiędzy pierwszym a drugim wymiarem jest ustawiana na podstawie czasów retencji poszczególnych pików zanieczyszczeń zarejestrowanych w pierwszym wymiarze z użyciem klasycznego detektora UV-VIS. Poszczególne piki substancji badanych z pierwszego wymiaru zatrzymywane są w pętlach, z których następuje ich wymycie na kolumnę będąca w drugim wymiarze z użyciem fazy zawierającej lotne składniki. Zastosowanie opisywanego systemu może być jedynym rozwiązaniem, gdy np. chcemy zidentyfikować na LCMS zanieczyszczenia, a metoda HPLC, którą stosujemy, wykorzystuje nielotne składniki fazy ruchomej.

 

trap