Systemy dedykowane

Trap-Free 2D LC/MS - system identyfikacji zanieczyszczeń

System LCMS, w którym można stosować nielotne bufory i standardowe metody wykorzystywane w działach kontroli jakości.
POZNAJ PRODUKT