ARION®

CHROMSHELL®

Kolumny CHROMSHELL® poszerzają asortyment dostępnych faz ARION® w obszarze technologii core-shell.

Cechy charakterystyczne:

  • kolumna powierzchniowo porowata,
  • ultra-czysta krzemionka,
  • dostępny rozmiar ziarna: 2.6 µm,
  • wyższa sprawność i lepszy rozdział w porównaniu z kolumnami całkowicie porowatymi o tej samej wielkości ziarna,
  • szeroki zakres dostępnych selektywności,
  • kilka różnych modyfikacji kolumn typu C18 umożliwia optymalizację metod.

5

 

Jakość złoża CHROMSHELL®

Ziarno kolumn CHROMSHELL® ma bardzo wąski rozkład wielkości i jednocześnie jest najbardziej zbliżone do kształtu cząstki kulistej ( c = 0.9483 ± 0.0397). Dzięki temu uzyskuje się dużą wydajność i powtarzalność rozdziału.

 

1

CHROMSHELL®                                                       Konkurent K

Analiza SEM HV 20,0 kV, pole widzenia 100 μm (wykonana przez niezależne laboratorium).

 

Złoże CHROMSHELL® nie zawiera uszkodzonych lub „ziemniakowatych” ziaren. Kulisty kształt krzemionki jest unikalny.  Zarówno jednorodność powierzchni jak i jej gładkość pozwalają na lepsze upakowanie w kolumnach HPLC, a tym samym na uzyskanie najlepszego rozdziału chromatograficznego i powtarzalność.

 

Główne cechy ziarna CHROMSHELL®:

-  wysoki współczynnik sferyczności,
-  wyjątkowa gładkość powierzchni,
-  wąski rozkład wielkości ziarna,
-  brak ziaren uszkodzonych,
-  brak obecności skupisk cząstek,
-  brak "księżycowych kraterów lub gór".
 
a
C18 Plus C18-XB C18-AB

Faza C18 o zrównoważonym  profilu retencji i najwyższej  hydrofobości

Hydrofoba faza C18 
o specjalnej budowie powierzchni
do zastosowań  wysokotemperaturowych 

Faza C18-AB do analizy związków niepolarnych
i średnio-polarnych 
w warunkach  kwasowych
i zasadowych 

 

2

C18 Polar HILIC Si

Faza C18 z polarnym  endcappingiem, opracowana pod kątem retencji związków średnio-polarnych  
i polarnych stabilna w 100% fazie wodnej

Faza stacjonarna HILIC 
o największej selektywności polarnej

Faza Si polecana do analizy związków niejonowych, polarnych związków organicznych
 
CHROMSHELL® fazy Rozmiar ziarna (μm) Wilelkość porów(Å) Powierzchnia złoża (m2/g) Zawartość węgla Zakres pH  Odporność na 100%  fazę wodną Endcapping

Klasyfikacja USP 

CHROMSHELL® C18 Plus 2.6 85 130 9 % 1.5 to 7.5 X Pojedynczy L1
CHROMSHELL® C18-XB 2.6 85 130 8 % 1.5 to 8.0 X Pojedynczy L1
CHROMSHELL® C18-AB 2.6 85 130 6 % 1.5 to 8.0 X Mieszany L1
CHROMSHELL® C18 Polar 2.6 85 130 6.5 % 1.5 to 7.0 Mieszany L1
CHROMSHELL® HILIC 2.6 85 130   1.5 to 7.0 Zastrzeżony L3
CHROMSHELL® Si 2.6 85 130   1.5 to 7.0 L3