Kratos

Oprogramowanie ESCAPE

Zestaw spektrometru AXIS SUPRA jest sterowany i kontrolowany komputerowo za pomocą oprogramowania ESCApe. Zapamiętywane są wszystkie zbierane dane i można wielokrotnie je analizować. Oprogramowanie to umożliwia między innymi

 • Hierarchiczną kontrolę spektrometru
 • Całkowicie zespoloną optyczną nawigację próbki
 • Automatyczny transport próbki z komory wprowadzania próbek do komory analitycznej
 • Zdefiniowanie warunków pomiaru i ewentualnie wielokrotne ich używanie
 • Całkowicie automatyczne przeprowadzenie eksperymentu zarówno spektroskopowego jak i obrazowania powierzchni
 • Definiowanie kolejki próbek do analizy
 • Definiowanie punktów na obrazach powierzchni
 • Zbieranie i zapamiętywanie danych

Każdy użytkownik może mieć przypisane tylko jemu nazwę użytkownika oraz hasło przez administratora systemu AXIS SUPRA, który też może ustalać poziomy dostępu do systemu dla poszczególnych użytkowników, na przykład może zablokować dostęp do kalibracji działa jonowego.

1

Rys. 1. Poglądowy zrzut ekranu oprogramowania ESCApe w trakcie wykonywanego eksperymentu.

Oprogramowanie ESCApe zawiera również rozbudowaną część analizy danych. Wśród różnych modułów tej części znajduje się

 • Oprogramowanie do dopasowywanie wysokorozdzielczych danych (PeakFitting) umożliwiające również wielokrotny powrót do danej analizy danych
 • Sposób postępowania danej analizy danych może być zapamiętany jako szablon dla następnych analiz danych (np. identyfikacja pików, czy też obliczenia ilościowe)
 • Dane mogą być wyeksportowane do programu MS Excel, czy też programów służących do opracowywania danych
 • Ułatwienia programowe służące do przygotowywania raportów i publikacji
 • Rozbudowany moduł do analizy danych zebranych w trakcie obrazowania powierzchni

2 3

Rys. 2. Poglądowe zrzuty ekranu oprogramowania ESCApe pokazujące ekran spektralnej analizy danych oraz ekran z obrazem powierzchni.