Shimadzu

HS-10, HS-20NX Podajniki fazy nadpowierzchniowej „headspace”

Podajniki fazy nadpowierzchniowej typu „headspace” (HS-10, 20NX) w wersjach na 20 i 90 pozycji działające na zasadzie dozowania przez zawór z pętlą nastrzykową i linię transferową. Możliwa wersja z pułapką do zatężania (HS-20 TRAP), poprawiającą kształt pików i obniżającą granice wykrywalności.

Automatyczny podajnik próbek do techniki fazy nadpowierzchniowej HS-20NX utrzymuje próbkę w ustalonej temperaturze, następnie pobiera lotne związki, które uwolnione do fazy gazowej pozostają w równowadze dynamicznej z zawartością w próbce. Dozowanie odbywa się przez zawór z pętlą oraz linię transferową do systemu GC lub GC-MS. Układ może być stosowany do analizy jakościowej i ilościowej składników zapachowych żywności, składników zapachowych substancji chemicznych oraz toksycznych lotnych związków w próbkach środowiskowych, np. w wodzie. Wykorzystywany jest też do analiz retencji rozpuszczalników i lotnych związków organicznych (VOC) z opakowań.