Wysokorozdzielcza spektrometria mas

LCMS-9050 Wysokorozdzielczy spektrometr mas

Następny krok milowy w spektrometrii mas wykonany przez firmę Shimadzu. LCMS-9050-QTOF to obecnie najszybszy wysokorozdzielczy spektrometr mas na rynku o największym potencjale aplikacyjnym!
POZNAJ PRODUKT

LCMS-9030 - wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF

Wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF dedykowany jest do ilościowych i jakościowych analiz, zapewniając przy tym rzeczywistą pewność i łatwość pracy.
POZNAJ PRODUKT

LCMS-IT-TOF

Ten unikalny, tandemowy spektrometr mas łączy pułapkę jonową (IT) z analizatorem czasu przelotu (TOF).
POZNAJ PRODUKT

iMScope Trio

Unikalny spektrometr wysokiej rozdzielczości. Określenie wysokiej rozdzielczości w tym konkretnym przypadku odnosi się zarówno do wysokiej rozdzielczości przestrzennej dla obrazowanych molekuł w badanym preparacie mikroskopowym, jak również do wysokiej rozdzielczości samego spektrometru mas HRAM.
POZNAJ PRODUKT

iMScope QT

iMScope QT o unikalne urządzenie do wysokorozdzielczego obrazowania tkanek biologicznych. Posiada wbudowany
mikroskop optyczny oraz źrodło MALDI z szybkim laserem.
POZNAJ PRODUKT

IMLayer urządzenie do nakładania matryc w postaci pary.

Najnowsze urządzenie Shimadzu do nakładania matryc w postaci pary. Zapewnia sublimację matrycy i resublimację na powierzchni tkanki.
POZNAJ PRODUKT

iMLayer AERO urządzenie do nanoszenia matrycy poprzez natrysk.

Urządzenie do nanoszenia matrycy poprzez natrysk. IMLayer AERO posiada mocowanie próbki, które porusza się z kontrolowaną prędkością, przy zachowaniu tej samej odległości od dyszy natryskowej, co umożliwia stabilne natryskiwanie matrycy.
POZNAJ PRODUKT