Wysokorozdzielcza spektrometria mas

LCMS-9030 - wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF

Wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF dedykowany jest do ilościowych i jakościowych analiz, zapewniając przy tym rzeczywistą pewność i łatwość pracy.
POZNAJ PRODUKT

LCMS-IT-TOF

Ten unikalny, tandemowy spektrometr mas łączy pułapkę jonową (IT) z analizatorem czasu przelotu (TOF).
POZNAJ PRODUKT