Wysokorozdzielcza spektrometria mas

OAD-TOF

Chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas z analizatorem czasu przelotu (Q-TOF) z funkcjonalnością DDA/DIA-MS/MS wykorzystujący autorską technologię OAD (Oxygen Attachment Dissociation) od Shimadzu.
POZNAJ PRODUKT

LCMS-9050 Wysokorozdzielczy spektrometr mas

Następny krok milowy w spektrometrii mas wykonany przez firmę Shimadzu. LCMS-9050-QTOF to obecnie najszybszy wysokorozdzielczy spektrometr mas na rynku o największym potencjale aplikacyjnym!
POZNAJ PRODUKT

LCMS-9030 - wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF

Wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF dedykowany jest do ilościowych i jakościowych analiz, zapewniając przy tym rzeczywistą pewność i łatwość pracy.
POZNAJ PRODUKT

iMScope QT

iMScope QT o unikalne urządzenie do wysokorozdzielczego obrazowania tkanek biologicznych. Posiada wbudowany
mikroskop optyczny oraz źrodło MALDI z szybkim laserem.
POZNAJ PRODUKT

DPiMS QT – Direct Probe Ionization MS

Pomimo, że w literaturze naukowej znanych jest już kilkadziesiąt technik typu “ambient MS”, to jednak tylko nieliczne zostały skomercjalizowane i przeszły do etapu produkcji seryjnej. Jedną z takich technik jest PESI reprezentowana w Direct Probe Ionization MS.
POZNAJ PRODUKT

IMLayer urządzenie do nakładania matryc w postaci pary.

Najnowsze urządzenie Shimadzu do nakładania matryc w postaci pary. Zapewnia sublimację matrycy i resublimację na powierzchni tkanki.
POZNAJ PRODUKT

iMLayer AERO urządzenie do nanoszenia matrycy poprzez natrysk.

Urządzenie do nanoszenia matrycy poprzez natrysk. IMLayer AERO posiada mocowanie próbki, które porusza się z kontrolowaną prędkością, przy zachowaniu tej samej odległości od dyszy natryskowej, co umożliwia stabilne natryskiwanie matrycy.
POZNAJ PRODUKT

LabSolutions Insight Biologics

LabSolutions Insight Biologics to oprogramowanie dedykowane do charakteryzacji oligonukleotydów, przeznaczone do pracy ze spektrometrami LCMS-Q-TOF.
POZNAJ PRODUKT

Oprogramowanie IMAGEREVEAL MS

Oprogramowanie Imagereveal MS to potężne narzędzie statystyczne dedykowane różnym technikom do obrazowania tkanek, m.in. iMScope QT, MALDI-TOF.
POZNAJ PRODUKT