Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

Wysokorozdzielcza spektrometria mas

LCMS-9030 - wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF

Wysokorozdzielczy spektrometr mas QqTOF dedykowany jest do ilościowych i jakościowych analiz, zapewniając przy tym rzeczywistą pewność i łatwość pracy.
POZNAJ PRODUKT

LCMS-IT-TOF

Ten unikalny, tandemowy spektrometr mas łączy pułapkę jonową (IT) z analizatorem czasu przelotu (TOF).
POZNAJ PRODUKT

iMScope Trio

Unikalny spektrometr wysokiej rozdzielczości. Określenie wysokiej rozdzielczości w tym konkretnym przypadku odnosi się zarówno do wysokiej rozdzielczości przestrzennej dla obrazowanych molekuł w badanym preparacie mikroskopowym, jak również do wysokiej rozdzielczości samego spektrometru mas HRAM.
POZNAJ PRODUKT