Shimadzu

LCMS-9050 Wysokorozdzielczy spektrometr mas

Następny krok milowy w spektrometrii mas wykonany przez firmę Shimadzu. LCMS-9050-QTOF to obecnie najszybszy wysokorozdzielczy   spektrometr   mas   na   rynku   o największym potencjale aplikacyjnym!

Przełomem jest możliwość jednoczesnej pracy w trybie jonów dodatnich i ujemnych, mimo że mamy do czynienia ze spektrometrem mas typu HRMS. Najwyższa dostępna szybkość akwizycji danych zadowoli najbardziej wymagających badaczy, szczególnie w obszarze nauk „omicznych”, gdzie wymagane są zaawansowane tryby DDA, DIA. Doskonała stabilność mas w długim okresie czasu pozwala na bezproblemowe i nieprzerwane  badania dużych serii pomiarowych. Nowy spektrometr LCMS-9050-QTOF wyróżnia duża uniwersalność zastosowań, a jego konstrukcja umożliwia rozbudowę o wyrafinowane techniki jonizacji, takie jak: APCI, DART, PESI, czy SICRIT®.

Firma   Shimadzu   zapewnia szeroki   pakiet   systemów   „front   end”   począwszy od robotów CLAM dedykowanych dla toksykologów, przez C2MAP dla biotechnologów, wiele konfiguracji chromatografów nadkrytycznych SFC oraz chromatografów inertnych,   aż po   najbardziej   zaawansowane   systemy iMScope QT służące do obrazowania tkanek techniką iMS.